Uutislistaukseen

nuija.jpg

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta ke 28.3.2018

29.3.2018 08.19

 

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pidettiin keskiviikkona 28.3. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.


Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828.


Päätöksiä yhteisen kirkkoneuvoston 28.3. kokouksesta

§2 Sihteerin valitseminen yhteiselle kirkkoneuvostolle
Päätös: Sihteeriksi valittiin lakimies Kristiina Karimäki ja varahenkilöksi vs. talousjohtaja Maria Satalahti

§3 Pöytäkirjanpitäjän varahenkilön nimeäminen yhteiselle kirkkovaltuustolle
Päätös: Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se nimeää pöytäkirjanpitäjäksi yhtymäjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän varahenkilöksi lakimiehen.

§4 Vaalikaranteeni vuonna 2018
Päätös: Merkittiin tiedoksi

§5 Erityisammattimiehen pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikka hautauspalvelut
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän erityisammattimiehen pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Tapio Jaakkolan haastattelumuistiossa ilmenevin perusteluin, sijoituspaikka hautauspalvelut. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

§6 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Minna Lampelan haastattelumuistiossa ilmenevin perusteluin, sijoituspaikka aluekeskusrekisteri. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Varalle valittiin Jaana Anttila. Palvelussuhteen alkamisajankohta on sopimuksen mukaan.

§7 Palvelusihteeri Seija Suomela työsuhteen jatkaminen ajalle 1.4.2018–30.9.2018
Päätös: Palvelusihteeri Seija Suomelan palvelusuhdetta jatkettiin ajalle 1.4.2018–31.8.2018. Määräaikaisen työsuhteen perusteena on palvelusihteerin työloma.

§8 Seurakuntayhtymän edustus yhtiöissä vuonna 2018
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edellä mainittuihin elimiin valittavaksi lisäksi tämän kauden loppuun saakka seuraavat edustajat: vs. lakimies Kristiina Karimäki, kiinteistöjohtaja Jaana Valjus ja rakennuttajainsinööri Johanna Vakkuri

§9 Avustukset 2018 (Kirkon Ulkomaanapu, lähetysjärjestöt)
Päätös:
1. Kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan myönnettiin Kirkon Ulkomaanavun kautta 237 179 euroa (kustannuspaikka Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 482000 Kirkon Ulkomaanapu). Varattiin samalle kustannuspaikalle ja tilille 5 000 euroa Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön.
 2. Lähetysjärjestöille varattu avustusmääräraha jaettiin (kustannuspaikka Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 480000 Lähetystyö) seuraavasti:

  •  Suomen Lähetysseura 215 781 euroa
  •  Suomen Pipliaseura 14 894 euroa
  •  Suomen Ev.-lutt. Kansanlähetys 26 882 euroa
  •  Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys 29 425 euroa
  •  Lähetysyhdistys Kylväjä 33 784 euroa
  •  Medialähetys Sanansaattajat 42 502 euroa

 Yhteensä 363 268 euroa.

3. Suomen Merimieskirkko ry:lle myönnettiin sopimuksen mukaisesti 24.000 euroa (kustannuspaikka Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 481000 Merimieskirkko).

§10 Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvoston myönsi avustuksia kirkollisiin tarkoituksiin seuraavasti:
1. Veteraanien hengellisen yhteistoimikunnalle, veteraaniseppeleet 7 000 euroa,
2. Yhteistyösopimukseen Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamiseen ja kehittämiseen 4 000 euroa ja
3. Lukiostipendeihin 2 000 euroa.

§11 Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2017;
2. päätti, että säästöjä ei siirretä seuraaville vuosille, vaan säästöt jäävät pysyviksi. Ylitykseen tulee olla perustellut syyt;
3. totesi, että seurakuntayhtymän tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2 478 526,98 euroa;
4. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille;
5. hyväksyi Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen vuoden 2017 tilinpäätökset;
6. totesi, että Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa alijäämää 26 088,35 euroa, Haukiputaan hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 2 014,35 euroa, Kiimingin hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 4 158,18 euroa ja Oulunsalon hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 1 080,45 euroa;
7. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen tilikauden ylijäämät/alijäämät siirretään tilikauden yli-/alijäämätileille;
8. allekirjoitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2017;
9. lähetti tilinpäätökset seurakuntayhtymän tilintarkastajan tarkastettavaksi;
10. lähetti tilinpäätökset yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

§12 Hannu Rahikaisen vapautus luottamustoimesta
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. vapauttaa Hannu Rahikaisen luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa 31.1.2018 alkaen; ja
2. toteaa Leena Kuhan tulevan Hannu Rahikaisen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi 31.1.2018 alkaen.

§13 Pahan päivän varalle -kriisiviestintäopas
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli Pahan päivän varalle -oppaan sisällöstä ja hyväksyi sen toimintaohjeeksi.§14 Epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen
Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.

§15 Oulun seurakuntien kirkkoherrojen peruspalkkaan liitettävä arviointiin perustuva palkanosa
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrojen peruspalkkaan liitettävästä palkanosasta kokouksessa esitetyn materiaalin mukaisesti 1.1.2018–31.3.2019.

§17 Seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden ja vs. yhtymäjohtajan alaisten harkinnanvarainen palkkaus (HAVA)
Päätös:
1. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden (pois lukien henkilöstöpäällikkö) mahdollinen harkinnanvarainen palkanosa määräytyy kokouksessa esitetyn liitteen mukaan.
 2. talous- ja tukipalveluissa olevien vs. yhtymäjohtajan alaisten mahdollinen harkinnanvarainen palkanosa määräytyy kokouksessa esitetyn liitteen mukaisesti.
 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös, että seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön mahdollinen harkinnanvarainen palkanosa määräytyy kokouksessa esitetyn liitteen mukaisesti.

§18 Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallinen järjestelyerä 1.4.2018 alkaen
Päätös: KirVESTES 2018–2020 ylimmän johdon palkantarkastuksen järjestelyerä (1,6 %, 672,12) 1.4.2018 alkaen jaetaan euromääräisenä 96,02 tasaeränä kaikille Oulun seurakuntien kirkkoherroille.

§19 Palkkauksen määrittäminen, vs. yhtymäjohtaja Arja Ahonen
Päätös: Vs. yhtymäjohtaja Arja Ahosen kokonaispalkka on J70 mukaisesti 6550,00 euroa/kk ajalla 1.4.2018–30.6.2018 tai siihen saakka, kun yhtymäjohtaja on virkavapaalla, mutta enintään 31.12.2018.

§20 Palkkauksen määrittäminen, vs. talousjohtaja Satalahti Maria
Päätös: Vs. talousjohtaja Maria Satalahden peruspalkka on 603 mukaisesti 3975,00 euroa/kk ajalla 1.4.2018–30.6.2018 tai siihen saakka, kun talousjohtaja hoitaa yhtymäjohtajan virkaa, mutta enintään 31.12.2018.

§21 Palkkauksen määrittäminen, vs. lakimies Karimäki Kristiina
Päätös: Vs. lakimiehen peruspalkka ajalla 19.2.2018–28.2.2019 on vaativuusryhmän 603 mukaisesti 3800,00 euroa/kk.

§22 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§23 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

Tiedote 28.3.2018, julkaistu verkossa 29.3.2018