Uutislistaukseen

Jakkukylän hautausmaa

Jakkukylä osaksi Iin kuntaa: myös seurakuntajako muuttuu

21.12.2017 08.24

Valtiovarainministeriö on päättänyt siirtää Oulun kaupungista niin sanotun Jakkukylän alueen osaksi Iin kuntaa. Kuntajaon muutos tulee voimaan 1.1.2018.

Kuntajaon muutos vaikuttaa myös seurakuntajakoon: ev.lut. kirkkoon kuuluvat Jakkukylän asukkaat siirtyvät Iin seurakunnan jäseniksi. Tähän saakka Jakkukylä on ollut osa Oulujoen seurakuntaa. Tämä johtuu siitä, että nykyisen lainsäädännön mukaan yhdessä kunnassa saa toimia vain yksi evankelisluterilainen seurakunta tai seurakuntayhtymä. Alueella on asukkaita noin 400, heistä ev.-lut. kirkon jäseniä on noin 350 henkilöä.

 

 Oulun seurakuntayhtymän omistuksessa oleva Jakkukylän hautausmaa jää Iin kunnan ja Iin seurakunnan alueelle. Oulun seurakuntayhtymä lahjoittaa Jakkukylän hautausmaan Iin seurakunnalle.

Jakkukylän hautausmaalle haudattaessa vastuu hautausjärjestelyistä siirtyy Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Myös hautaus-, hautapaikka- ja haudanhoitomaksut muuttuvat Iin seurakunnan maksujen mukaisiksi.Kuva Juho Alatalo/Studio Ilpo Olkkonen

 

Julkaistu 21.12.2017.