Uutislistaukseen

Tuomiokapituli hylkäsi pastori Árpád Kovácsin oikaisuvaatimuksen

Arpad Kovacs_0015_XL.jpg

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt pastori Árpád Kovácsin tekemän oikaisuvaatimuksen koskien hänelle annettua varoitusta. 

Tuomiokapituli katsoi päätöksessään 3.10.2017 että pastori Kovács toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta toimittaessaan samaa sukupuolta olevan parin kirkollisen vihkimisen ja antoi hänelle kirjallisen varoituksen.

Oikaisuvaatimuksessaan Kovács katsoi, ettei ole toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta ja ettei tuomiokapituli ole osoittanut mitä kohtaa pappislupauksesta hän on rikkonut ja millä tavalla.

Tuomiokapituli totesi aiemmassa päätöksessään, että samaa sukupuolta olevan parin kirkollinen vihkiminen on tällä hetkellä kirkon lain ja järjestyksen vastaista. Papiksi vihittävä lupaa virkaan vihittäessä muun muassa tahtovansa noudattaa kirkon lakia ja järjestystä. (Pappislupaus kokonaisuudessaan täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Lokakuussa päätös syntyi äänin 4-2 ja siihen jätettiin eriävä mielipide. Sen mukaan tuomiokapitulin tulisi muuttaa päätöstään ja katsoa, että Kovácsin toiminta ei ole ollut ohjeistuksen mukaista, mutta vallitsevassa tilanteessa se ei aiheuta toimenpiteitä.  Eriävän mielipiteen jättäneiden hiippakuntadekaani Kari Ruotsalaisen ja tuomiorovasti Satu Saarisen mielestä tuomiokapitulin olisi pitänyt pidättäytyä varoituksen antamisesta ja odottaa, että kirkolliskokous käsittelee uudessa yhteiskunnallisessa ja lainsäädännöllisessä tilanteessa asian.

Pastori Kovácsilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tiedote 21.11.2017

21.11.2017 15.41