Uutislistaukseen

Päätöksiä Oulun yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 7.11.2017

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidettiin tiistaina 7.11. klo 18 alkaen.
Kuvassa on kokousnuija. Kuva: pixabay.com


Tiedote 7.11.2017

Kokouksen esityslista ja liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, puh. 050 430 4828.


Yhteisen kirkkovaltuuston esityslista ja tehdyt päätökset

 

§61  Aluekeskusrekisterihanke

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto:
1. hyväksyi Oulun aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen ja yhteisjohtokuntaa koskevan johtosäännön sekä sopimuksen liitteet ja
2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimukset.


§62  Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018

Päätös: Oulun seurakuntayhtymän veroprosentiksi vahvistettiin 1,30 prosenttia vuodelle 2018 eli veroprosentti säilyy ennallaan.


§63  Metsäsuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017–2026

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi metsäsuunnitelman vuosille 2017–2026.

 

§64  Määräalan ostotarjous tilasta Pappila 564-420-54-51, Ylikiiminki

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
1. päätti tehdä ko. määräalakaupan Pekka ja Leena Kuusinivan kanssa hintaan 11 000,00 euroa;
2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alisti päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.


§65  Hyyrylä –tilan 564-422-17-5 (Yli-Iin pappila) myynti

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
 1. päätti tehdä ko. tilakaupan Aimo Mikkolan kanssa hintaan 11 000,00 euroa;
 2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
 3. alisti päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 

§66  Hautajaishuoneisto, peruskorjaus, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Hautajaishuoneiston (Kajaanintie 1, 90100 Oulu) peruskorjauksen suunnitelmat, kustannusarvio 350.000 euroa
 (sis. alv 24 %) ja teki rakentamispäätöksen ja myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 350.000 euroa (sis. alv 24 %).

§67  Tiedoksi: Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittäminen

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto sai tiedon johtamisjärjestelmän kehittämisestä.

(Julkaistu 8.11.2017)

8.11.2017 12.10