Uutislistaukseen

Päätöksiä Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 19.10.2017

19.10.2017 18.52

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin torstaina 19.10. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Päätökset löytyvät tästä alta.

Tiedote 19.10.2017

Kokouksessa käsiteltiin esitystä ensi vuoden tuloveroprosentiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Oulun seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,3 % vuodelle 2018. Esityksen mukainen kirkollisveroprosentti pysyisi siis samana kuin tänä vuonna.

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä valmistelijalta ja esittelijältä.

Tiedottajana kokouksessa oli tiedottaja Mirjami Ritola, p. 044 3161 724.

Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 19.10.2017:


§146 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Oulun seurakuntayhtymän veroprosentiksi vahvistetaan 1,30 prosenttia vuodelle 2018.


§147 Metsäsuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017–2026
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy metsäsuunnitelman vuosille 2017–2026.


§148 Määräalan ostotarjous tilasta Pappila 564-420-54-51, Ylikiiminki

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
 1. päättää tehdä ko. määräalakaupan Pekka ja Leena Kuusinivan kanssa hintaan 11 000,00 euroa;
 2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
 3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.


§149 Hyyrylä-tilan 564-422-17-5 (Yli-Iin pappila) myynti

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää tehdä ko. tilakaupan Aimo Mikkolan kanssa hintaan 11 000,00 euroa;
2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
 3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.


§150 Liikehuoneiston myynti, Solistinkatu 1 A 3

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myydä Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö OVK ry:lle (y-tunnus 1904526-8) As Oy Oulun Elegian osakkeet nro 285-334 velattomaan hintaan 58.000 euroa.
Valtuutetaan yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen allekirjoittamaan kauppakirjan.


§151 Hautajaishuoneisto, peruskorjaus, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha

Yhteinen kirkkoneuvosto
  1. hyväksyi Hautajaishuoneiston peruskorjauksen suunnitelmat, kustannusarvio 350.000,- euroa (sis. alv 24 %);
  2. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
- hyväksyy Hautajaishuoneiston peruskorjauksen suunnitelmat, kustannusarvio 350.000,- euroa (sis. alv 24 %) ja
- tekee rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 350.000,- euroa (sis. alv 24 %).

§152 Hautauspalvelumaksut 1.1.2018 alkaen

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti uudet hautauspalvelumaksut 1.1.2018 alkaen.


§153 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kirkollisasiaa koskevassa valituksessa, hautamuistomerkin asennus
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja totesi, että asia on palautettu hautaustoimen päällikölle uudelleen käsiteltäväksi.


§154 Kiinteistönhoitajan määräaikaisen työsuhteen (1.11.2017–31.12.2019) täyttäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän kiinteistönhoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2017–31.12.2019 haastattelumuistiossa ilmenevin perustein Krista Hanhelan, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

 

§155 Vs. sairaalapappi Hilla Jurvelin / vokaatio ja sijaisuuden päättäminen 1.1.–31.7.2018
 Otettiin teologian maisteri Hilla Jurvelin vs. sairaalapapiksi 1.1.–31.7.2018 ja esitetään tämän mukainen häntä koskeva vokaatio Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.


§156 Soittokunnan ja musiikkikoulun vs. toiminnanohjaaja Pauliina Sormusen sivutoimilupahakemus
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi vs. soittokunnan toiminnanohjaaja Pauliina Sormuselle ko. sivutoimiluvan ajalla 1.9.2017–31.5.2018.

 

§157 Heimo Kuhan vapautus luottamustoimesta
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. vapauttaa Heimo Kuhan luottamustoimesta; ja
2. toteaa Jaakko Tirin tulevan Heimo Kuhan tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi 19.9.2017 alkaen.


§158 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 5.9.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. totesi, että yhteisen kirkkovaltuuston 5.9.2017 tekemät päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia 16.10.2017, paitsi kirkkohallitukselle alistettu päätös § 53;
2. hyväksyi ehdotetut toimenpiteet.

 

§159 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.11.2017
Merkittiin tiedoksi.

 

§160 Viranhaltijapäätökset
Merkittiin tiedoksi.


§161 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat
Asiat löytyvät esityslistalta.


§162 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen
 Tieto esityslistalla.

 

§163 Talouskatsaus 1.1.–30.9.2017
Merkittiin tiedoksi.

 

§164 Seurakuntien kristillinen kasvatus varhaiskasvatusikäisten ja kouluikäisten parissa
Yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelun asiasta sekä päätti pyytää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, lääninrovastia ja luottamushenkilöiden edustajaa käymään asiasta keskustelun Oulun kaupungin kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi luottamushenkilöedustajaksi Elina Viljamaan keskusteluihin.
Tästä pykälästä lisätietoja antaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen p. 044 316 1584 tai lääninrovasti Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Julkaistu 19.10.2017