Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto myy leirikeskuksia, Kaukovainion kappeli puretaan

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tänään tiistaina 14.3. kello 18 alkaen. Paikkana oli poikkeuksellisesti Oulun seurakuntien leirikeskus Rokualla.  Yhteisen kirkkovaltuuston päätettävänä oli useita kiinteistökauppoja sekä parin kiinteistön purkamispäätökset.
Kuvassa Hietasaaren leirikeskus

 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myydä Oulunsalon pappilan, Hietasaaren leirikeskuksen, Vasamon leirikeskuksen sekä Taka-Löytyssä sijaitsevan rakennetun tontin. Kaikki kiinteistökaupat lukuun ottamatta Hietasaaren leirikeskusta menevät vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Seuraavaksi etsitään tarpeen mukaan korvaavia tiloja, jolloin myydyistä tiloista luopuminen voidaan tehdä sujuvasti.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto myönsi määrärahan Kaukovainion kappelin purkamiselle. Se puretaan syksyn 2017 aikana.

Kiinteistöjen myynnin tarkoituksena on turvata seurakuntayhtymän talous vähentämällä kiinteistömassaa sen sijaan, että vähennettäisiin henkilöstöä.

 
Päätöksiä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 14.3.2017


§17 Oulujoen seurakunnan toimitilojen tarveselvitys (liitteet 3 kpl)
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto 
− kävi keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsi tiedoksi Oulujoen seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen;
− hyväksyi Hintan ja Myllyojan seurakuntatalojen tilamuutos- ja kalustehankintatarpeet ja
− myönsi hankkeelle 50.000 euron (sis. alv 24 %) määrärahan.

§18 Ylikiimingin kirkko, pääportaiden muutos, toteutussuunnitelmien hyväksyminen, rakentamispäätös (liitteet 2 kpl)
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
− hyväksyi Ylikiimingin kirkon pääportaiden muutossuunnitelmat;
− teki Ylikiimingin kirkon pääportaiden muutoksen rakentamispäätöksen ja
− alisti päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§19 Ylikiimingin piirineuvoston aloite kippikattilan saamiseksi Ylikiimingin uuden seurakuntatalon keittiöön, määräraha
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Ylikiimingin seurakuntatalon rakennushankkeelle lisämäärärahan 25 350 euroa.

§20 Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, julkisivukorjaus, lisämääräraha
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi hankkeelle lisämäärärahan 320.284 euroa (alv 24 %).

§21 Tontin ostotarjous, kiinteistötunnus 564-13-58-7, As Oy Oulun Madetojanpuisto
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
1. päätti tehdä ko. kiinteistökaupan As Oy Oulun Madetojanpuiston kanssa
hintaan 2 358 000 euroa;
2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alisti päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§22 Oulunsalon Pappilan myynti, Pappilantie 28, 90460 Oulunsalo
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
1. päätti tehdä ko. kiinteistökaupan Esa Kurkelan kanssa perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun hintaan 58 000 euroa;
2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alisti päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§23 Hietasaaren leirikeskuksen rakennusten ja tontin vuokraoikeuden myynti, Hietasaarentie 19, 90510 Oulu
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
1. päätti tehdä rakennusten ja tontin vuokraoikeuden kaupan Kiinteistö Oy Villa Unelman kanssa hintaan 202 000,00 euroa;
2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.
 
§24 Vasamon leirikeskuksen myynti, Vasamontie 55, 91300 Ylikiiminki
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
1. päätti tehdä ko. kiinteistökaupan Kalle Pääahon kanssa hintaan 64 500 euroa;
2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alisti päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§25 Yli-Iin pappila ja varastorakennus, purkupäätös ja määräraha (1 kpl)
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto
- päätti laittaa Yli-Iin pappilan ja varastorakennuksen myyntiin.
Huom! Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle pappilaa ja varastorakennusta purettavaksi. Kokouksessa tehtiin vastaesitys, joka voitti äänestyksen eli pappila ja varastorakennus laitetaan myyntiin.

§26 Kaukovainion kappelin purkaminen, määräraha
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi hankkeelle 155.000,00 euron määrärahan (sis. alv 24 %).
 
§27 Vastaus valtuustoaloitteeseen ryhtymisestä Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi
Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto sai tiedon yhteisen kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä

15.3.2017 08.27