Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 17.1.2017 kokouksessa

§2 Vuosille 2017–2018 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Matti Kakko. (Jatkaa tehtävässään.)

 

§3 Vuosille 2017–2018 yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Lahti. (Jatkaa tehtävässään.)

 

§4 Vuosille 2017–2018 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Kivioja. (Jatkaa tehtävässään.) (Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii aina joku kirkkoherroista, nyt Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen.)

 

§5 ja §6 Vuosille 2017–2018 yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin


Pekka Kinnunen                         varalla Pekka Tahkola, Oulunsalon seurakunta, KPP
Martti Väänänen                        varalla Titta Tiri-Luukkonen, Kiimingin seurakunta, KATSE
Irja Lahdensivu                           varalla Pirkko Perkiö, Haukiputaan seurakunta, ESLI
Elina Viljamaa                             varalla Sirpa Holma, Haukiputaan seurakunta, KPP
Juha Hänninen                            varalla Lyly Rajala, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, KATSE
Sirkka-Liisa Myllylä                     varalla Maija Aittola, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, TS
Teuvo Päkkilä                               varalla Eino Lukka, Oulujoen seurakunta, KPP
Henna Perätalo                           varalla Pirjo Bastman, Oulujoen seurakunta, KATSE
Martti Hannula                            varalla Soili Kallio-Pulkkinen
Tuula Okkonen                           varalla Kuha Leena, Karjasillan seurakunta, ESLI
Arja Lämsä                                    varalla Kari Vuollo, Karjasillan seurakunta, KATSE
Mikko Raudaskoski                   varalla Jarmo Komulainen, Tuiran seurakunta, ESLI
Pirjo Pyörälä                                 varalla Reijo Niemelä, Tuiran seurakunta, KATSE
Juhani Liukkonen                       varalla Jouni Pakanen, Tuiran seurakunta, KPP
Maija Päkkilä                                varalla Noora Tala-Kopperoinen, Tuiran seurakunta, KPP

 


 §7 Arvioinnin ja hallinnon johtokunnan asettaminen


Yhteinen kirkkovaltuusto asetti arvioinnin ja hallinnon johtokunnan vuosiksi 2017 - 2018. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajan ja kuusi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:


puheenjohtaja
Marjo Kemppainen, ESLI, Tuomiokirkkosrk                              varalla Hilkka Haaga, ESLI, Tuira

 

Heljä Sohlo ESLI, Tuomiokirkkosrk                                                varalla Arto Kouri
Saija Niemelä-Pentti, KATSE, Haukipudas                                  varalla Suvi Helanen, KATSE, Oulunsalo
Keith Hakso, KPP, Haukipudas                                                        varalla Hannes Kortesalmi, KPP, Hpudas
Matti Still, KATSE, Karjasilta                                                             varalla Seppo Salo, KATSE, Oulunsalo
Markku Vieru, TS, Tuira                                                                     varalla Hannu Anttila, TS, Oulujoki
Marja-Terttu Mertaniemi, KPP, Kiiminki                                    varalla Saara Pentikäinen, KPP, Kiiminki

 


 §8 Hautaustoimen johtokunnan asettaminen


Yhteinen kirkkovaltuusto asetti hautaustoimen johtokunnan vuosiksi 2017 - 2018. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajan ja kuusi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

puheenjohtaja
Pertti af Hällström, TS, Tuira                               varalla Risto Ainali, TS, Kiiminki

 

Sirpa Heinonen, KPP, Tkkoseurakunta           varalla Terttu Holmi, KPP, Oulujoki
Elina Kokkoniemi, ESLI, Kiiminki                        varalla Ulla Puistola
Markku Annala, KATSE, Haukipudas               varalla Terttu Isohookana, KATSE, Haukipudas
Eija Kreivi-Kangas, KATSE, Oulujoki                 varalla Hannu Kuparinen, KATSE, Oulujoki
Hannu Joki-Luomala, KPP, Karjasilta               varalla Matti Lääkkö
Timo Heikkilä, KPP, Tuira                                      varalla Eino Lukka, KPP, Oulujoki.

 

 

§9 Kiinteistötoimen johtokunnan asettaminen


Yhteinen kirkkovaltuusto asetti kiinteistötoimen johtokunnan vuosiksi 2017 - 2018. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajan ja kuusi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

puheenjohtaja
Jarmo Husso, KATSE, Tkkoseurakunta           varalla Ilkka Yliniemi, KATSE, Tuira

 

Jari Heikkilä, KPP, Tuira                                         varalla Markus Alakärppä, KPP, Kiiminki
Rauno Hekkala, ESLI, Oulunsalo                        varalla Latekoe Hellu, ESLI, Oulunsalo
Eeva-Maria Parkkinen                                           varalla Johanna Vakkuri, KATSE, Tkkoseurakunta
Antti Holma, TS, Haukipudas                              varalla Anja Röpelinen, TS, Tuira
Leena Kuha, ESLI, Karjasilta                                varalla Arja Inkinen, Tkkoseurakunta
Pauliina Haukipuro, KPP, Tuira                           varalla Päivi Tuomivaara, KPP, Karjasilta.

 


 §10 Seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan asettaminen

 
Yhteinen kirkkovaltuusto asetti seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan vuosiksi 2017 - 2018. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajan ja kuusi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:


puheenjohtaja
Pirkko Riihiaho, KPP, Karjasilta                          varalla Piia Haapsaari, KPP, Karjasilta

 

Liisa Lahti, ESLI, Karjasilta                                     varalla Marika Mattila, ESLI, Oulujoki
Marjo Jämsä, KATSE, Karjasilta                          varalla Behatsu Moilanen, KATSE, Tuira
Hannele Kurkela, KPP, Oulunsalo                     varalla Leena Ruonakangas, KPP, Oulujoki
Roy Mattson, ESLI, Tuira                                      varalla Hannu Rahikainen, ESLI, Karjasilta
Otso Laxenius, TS, Tkkoseurakunta                 varalla Pentti Hukkanen
Mikko Jämsä, KATSE, Oulujoki                           varalla Henri Muotka, KATSE, Oulunsalo.

 


§11 Aloite: Sotiemme veteraanien hautauskulut yhdenvertaisiksi kotipaikasta riippumatta
Kaikille Oulun hautausmaihin haudattaville veteraaneille tai heidän puolisoilleen sekä sotaleskille, kotipaikasta riippumatta, myönnettiin ilmainen hautapaikka 1.1.2017 alkaen.

18.1.2017 11.11