Uutislistaukseen

Oululaisista lähes 75 prosenttia kuuluu kirkkoon

Kuvassa tilasto vuosilta 2013

Oulussa evankelisluterilaisen kirkon jäseniä oli vuoden 2016 lopussa 149 313. Kirkkoon kuuluu 74,5 prosenttia oululaisista.  

Oulussa jäsentietotilastot kertovat samaa kuin valtakunnalliset kirkon jäsentilastot: vuonna 2016 ei tapahtunut suuria muutoksia, vaan kehitys oli samankaltaista kuin edellisvuonna.

Seurakuntien jäsenmäärä pysyi Oulussa lähestulkoon samana kuin vuonna 2015, jolloin jäseniä oli 149 486. Vuonna 2015 oululaisista 75,3 prosenttia kuului kirkkoon.

Oulussa kirkon jäseneksi liityttiin vuonna 2016 kohtalaisen vilkkaasti ja kirkosta eroaminen näyttää tasaantuneen muutaman vilkkaamman vuoden jälkeen.

Oulussa kirkkoon liittyi viime vuonna 744 henkilöä. Vuonna 2015 luku oli lähes sama, 750 henkeä. Kasteen kautta kirkon jäseneksi liitettiin viime vuonna Oulussa 1816 henkilöä, vuonna 2015 vastaava luku oli 1984.

Myös kirkosta eronneiden määrä pysyi viime vuoden tasolla: Viime vuonna kirkosta erosi Oulussa 1,4 prosenttia jäsenistä eli 2061 henkeä.  Vuonna 2015 eroamisprosentti oli 1,3, eroajia oli 1922.

Tiedot ovat on Oulun ev.lut. seurakuntien vielä tarkistamattomasta, epävirallisesta vuoden 2016 jäsentietotilastosta. Oulun kaupungin väkiluku (200 392) on marraskuun 2016 lopulta.

 

 

Alla Kirkon tiedotuskeskuksen valtakunnallinen tiedote:

 

 

Kirkon tiedotuskeskusKirkon jäsenmäärän kehitys edellisvuoden kaltaista

Tiedote. Julkaistu: 16.01.2017 klo 12:53
Kirkon tiedotuskeskus

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa tarkistettujen tietojen mukaan 3 956 277.

Kirkkoon kuuluu 71,9 prosenttia suomalaisista. Kirkon jäsenten osuus Suomen väestöstä laski vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön.

Kaikkiaan noin 50 100 suomalaista erosi viime vuoden aikana kirkon jäsenyydestä, samalla noin 17 000 liittyi kirkkoon. Vuoden 2016 aikana kastettiin 36 600 alle 1-vuotiasta, ja kirkon jäsenistä kuoli 44 800.

Jäsenmäärän kokonaismuutos vuonna 2016 oli jokseenkin saman suuntainen kuin vuonna 2015. Tuolloin kirkkoon liittyi 17 600 henkilöä, eronneita oli 45 200. Vuoden 2015 aikana kuoli 44 000 kirkon jäsentä ja kastettiin 38 700 alle 1-vuotiasta.

Nuoret aikuiset aktiivisimpia liittyjiä sekä eroajia

Kirkkoon liittyjissä aktiivisimpia olivat 30−39-vuotiaat miehet sekä 20−29-vuotiaat naiset. Lähes puolet (48 %) kaikista liittyneistä kuului näihin ikäluokkiin. Kirkosta erosivat eniten 20−29-vuotiaat, joita oli 29 prosenttia kaikista eronneista.

”Kirkkoon liittymisen ja eroamisen kannalta keskeisin ikäryhmä on edellisten vuosien tapaan alle kolmekymppiset, jotka muuttavat herkimmin kantaansa jäsenyydestä suuntaan tai toiseen. Kirkosta eroaminen varsinkin perheenperustamisiässä heijastuu usein kasteiden vähenemiseen. Toisaalta juuri perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon”, tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta sanoo.

Jyväskylä edelleen suurin seurakunta

Jyväskylän seurakunta jatkaa väkimäärältään suurimpana seurakuntana. Jyväskylässä kirkon jäseniä on kaikkiaan 95 606. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 95 799. Pienin on Pohjanmaalla sijaitseva ruotsinkielinen saaristoseurakunta Bergö församling, jossa jäseniä oli vuoden lopussa 414. Seurakunta kasvoi edellisvuoteen verrattuna kolmella jäsenellä.

”Vaikka kirkosta eroaminen on ennen kaikkea suurten kaupunkiseurakuntien ilmiö, väestö kasvaa muuttoliikkeen myötä eniten kaupungeissa. Tämä näkyy myös suurten seurakuntien jäsenmäärien kasvuna”, Salminen toteaa.

Kirkon jäsentiedot päivitetään Sakasti-palveluunLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilastovisualistointi aiheesta Kirkon tutkimuskeskuksen sivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä ti 17.1. mennessä

Seurakuntakohtaiset tiedot suoraan seurakunnistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin neljä miljoonaa jäsentä. Suomen suurin uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

 

Julkaistu 16.1.2016

16.1.2017 16.27