Uutislistaukseen

Niilo Pesonen Oulun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi

Niilo Pesonen

Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen aloittaa 1.1.2017 alkaen Oulun ev.lut. seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana.

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa samaa kuin kunnallisessa päätöksenteossa kaupunginhallitus. Yhteinen kirkkoneuvosto kattaa kaikki Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän seitsemän seurakuntaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Sen tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintaa sekä talouden ja omaisuuden hoitamista, valmistella yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja laittaa päätökset toimeen.

Oulussa yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 jäsentä. Varapuheenjohtajana toimii toistaiseksi Arto Kivioja.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja johtaa myös Seurakuntatyön erityispalveluita eli toimii esimiehenä muun muassa Oulun seurakuntien perheneuvojille, sairaalapapeille sekä kuulo-, näkö-, ja kehitysvammaistyötä tekeville.

Niilo Pesosen puheenjohtajakausi kestää vuoden 2018 loppuun.

Yhteisen kirkkoneuvoston edellinen puheenjohtaja oli Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä, sitä ennen puheenjohtajana ovat toimineet mm. tuomiorovasti Matti Pikkarainen ja Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Juhani Lavanko. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan tehtävä kiertää kirkkoherroilla, nimityksen tekee tuomiokapituli.

 

Julkaistu 29.12.2016

29.12.2016 11.06