Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset 4.10.

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui tiistaina 4.10.2016.

 
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 4.10. alkaen kello 18 Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17, Oulu.  Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyy verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.
 
Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voi kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi, p. 040 510 2836.
 
 
Päätökset
 
§ 41 Määräalan myynti tilasta Turunen (564-404-90-2), Kirkkokangas Oulu

Päätettiin
-     tehdä kiinteistökauppa
-     valtuuttaa yhtymäjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja
-     alistaa päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi

§ 42 Kiinteistön myynti, Lukkarinkuja 4 Oulunsalo, kiinteistötunnus 564-140-204-2

Päätettiin
-     tehdä kiinteistökauppa
-     valtuuttaa yhtymäjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja
-     alistaa päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi

§ 43 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
- tuloveroprosentiksi  vuodelle määrättiin 1,30 %

§ 44 Jäsenten valinta Caritas-Säätiön valtuuskuntaan/hallintoneuvostoon vuosille 2017 - 2020
- valittiin 10 jäsentä Caritas-säätiön valtuuskuntaan/hallintoneuvostoon vuosille 2017 - 2020
 
Valituksi tulivat:
- Miika Kopperoinen
- Pirkko Riihiaho
- Kaarina Haukipuro
- Terttu Isohookana
- Anna-Liisa Hirvenoja
- Kari Vuollo
- Tuula Okkonen
- Arto Kouri
- Hannu Rahikainen
- Sirkka-Liisa Myllylä

§ 45 Kirkon mediasäätiön tukeminen kolmivuotiskaudella 2017 - 2019 (Liite 1kpl)
- päätettiin tehdä periaatepäätös osallistua Kirkon mediasäätiön toiminnan tukemiseen kaudella 2017 - 2019 jäsenlukuun perustuvalla vuosittaisella maksulla, joka on enintään 0,12 euroa/jäsen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tuen määrän vuosittain. Tuki rahoitetaan erillisellä määrärahalla.

§ 46 Hallinto-oikeuden päätökset 31.5.2016, Yhteinen kirkkovaltuusto 10.3.2014 § 2. Niiden Oulun seurakuntayhtymän hautainhoitorahastojen ainaishoitosopimusten lakkauttaminen, joissa pääoma korkotuottoineen on loppunut.
- merkittiin tiedoksi saaduksi.

 

Julkaistu 5.10.2016
 
 

5.10.2016 08.46