Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta: Salla Havukainen-Junnoa esitetään erityispalvelujen johtajaksi, Heikki Nissistä aluekeskusrekisterin johtajaksi

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 27.4. klo 16.15 alkaen. 
Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

 

Kuvassa havainnekuvia siitä, miltä kappeli näyttää perusparannuksen jälkeen. Kuvat: Arkkitehtitoimisto Sepp...

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Intiön kappelin toteutussuunnitelmat. Ohessa havainnekuva Intiön kappelin perusparannuksesta, kuva: Arkkitehtitoimisto Seppo Valjus Oy

Salla Havukainen-Junnoa esitetään erityispalvelujen johtajaksi, Heikki Nissistä aluekeskusrekisterin johtajaksi 

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että seurakuntatyön erityispalvelujen johtajaksi nimitetään diakoni, YAMK Salla Havukainen-Junno. Erityispalvelut koostuvat diakonian, kasvatuksen ja sielunhoidon erityispalveluista ja perheneuvonnasta. Erityispalvelujen johtajan virkaan kuuluu vastuuta seurakuntayhtymän ja seurakuntien hankkeiden valmistelusta, koordinoinnista ja johtamisesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää aluekeskusrekisterin johtajaksi Utajärven kirkkoherra Heikki Nissistä. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien Oulun ev. lut. seurakuntien sekä 35 muun seurakunnan jäsenrekisteriasioita ja kirkonkirjojenpitoa. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan muun muassa virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset, avioliiton esteiden tutkinnat sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää lopullisista johtajanimityksistä kokouksessaan 16.5. Molemmat johtajat aloittanevat virassaan suunnitellusti 1.8. 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Intiön kappelin peruskorjauksen toteutussuunnitelmat  

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Intiön kappelin peruskorjauksen toteutussuunnitelmat. Kappeli sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä Oulun hautausmaalla ja rakennus on lähes alkuperäisessä kunnossa.

Intiön kappelin toiminnan tilat on todettu arkkitehtuuriltaan vaikuttavaksi, tilahierarkialtaan toimivaksi ja siunaustilaisuuksissa puhuttelevaksi. Peruskorjauksen tavoitteena on korjata vaurioituneet rakennusosat teknisesti toimiviksi. 

Rakennuksen julkisivupinnoilla merkittävimmät korjaustarpeet ovat muun muassa ison salin viiston yläpohjarakenteen ja siihen liittyvien kuorielementtien korvaaminen uusilla eristeillä. Peruskorjauksessa myös uusitaan ulkoseinien sileitä betonikuorielementtejä, vesikatteita ja yläpohjaeristeitä sekä kappelin kaikki ikkunat ja ulko-ovet. 

Sisätiloissa tehdään järjestelyjä omaisten ja siunaustilaisuuksien kävijöiden sekä vainajien säilytykseen ja krematoriotoimintaan liittyvän liikenteen selkeyttämiseksi. Rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti erityisen arvokkaat tilat; molemmat salit ja pääaula, kunnostetaan hienovaraisesti ja alkuperäinen ilme säilyttäen. 

Investointirahalla hankitaan yksi uusi krematorioon ja laajennusosalle rakennetaan oma talotekniikka. Krematorion savukaasujen suodatinjärjestelmän ja lämmöntalteenottojärjestelmän rakentamisilla saadaan päästöt ympäristöluvan edellyttämälle tasolle ja lisäksi mahdollistetaan Oulun hautausmaan huoltorakennuksien lämmitys talteen otetulla lämmöllä tai ylimääräisen krematoriotoiminnasta syntyvän lämmön myyminen kaukolämpöverkostoon. Uusi krematorion uuni lämpenee polttoöljyllä/biodieselillä. 

Peruskorjaus on suunniteltu alkamaan joulukuussa 2023 ja sen arvioidaan kestävän 2025 syksyyn saakka. Hankkeen kustannusarvio on n. 10 miljoonaa euroa. Päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Lisätietoja kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo p. 044–3434994, pekka.syrjapalo@evl.fi 

 

Muita kokouspäätöksiä 

§ 74–75: Yhteinen kirkkoneuvosto siirsi perheneuvoja Tuomo Kinnusen eläköitymisen myötä avoimeksi tulleeseen perheneuvojan virkaan ja julisti haettavaksi perheneuvojan määräaikaisen viran ajalle 1.9.2023-31.12.2025. Molempien virkojen sijoituspaikka on seurakuntatyön erityispalvelut. 
                           
§ 76: Yhteinen kirkkoneuvosto jatkoi sairaalasielunhoitajan viransijaisuutta ajalla 1.5.2023 - 31.12.2023. 

§ 77: Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi emännän pysyväisluonteisen työsuhteen. Työsuhteen sijoituspaikkana on kiinteistöpalvelut. 

§ 78–79: Yhteinen kirkkoneuvosto totesi vuokrausassistentin irtisanoutumisen ja julisti haettavaksi vuokrausassistentin pysyväisluonteisen työsuhteen, sijoituspaikkana on kiinteistöpalvelut. 

§ 80: Yhteinen kirkkoneuvosto määritti vs. yhtymäjohtaja Petri Satomaan palkkauksen J70 hinnoitteluryhmän mukaiseksi. Satomaa aloittaa vs. yhtymäjohtajana 1.5.2023.                

§ 81: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 18.4.2023 päätösten täytäntöönpano. 
                           
§ 82: Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 16.5.2023: 
Asialistalla ovat rekisterijohtajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri ja erityispalvelujen johtajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. 
                           
§ 83: Ilmoitusasiat                     
§ 84: Kokouksen päätös

 

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että seurakuntatyön erityispalvelujen johtajaksi nimitetään diakoni, YAMK Salla Havukainen-Junno. Erityispalvelut koostuvat diakonian, kasvatuksen ja sielunhoidon erityispalveluista ja perheneuvonnasta. Erityispalvelujen johtajan virkaan kuuluu vastuuta seurakuntayhtymän ja seurakuntien hankkeiden valmistelusta, koordinoinnista ja johtamisesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää aluekeskusrekisterin johtajaksi Utajärven kirkkoherra Heikki Nissistä. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien Oulun ev. lut. seurakuntien sekä 35 muun seurakunnan jäsenrekisteriasioita ja kirkonkirjojenpitoa. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan muun muassa virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset, avioliiton esteiden tutkinnat sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää lopullisista johtajanimityksistä kokouksessaan 16.5. Molemmat johtajat aloittanevat virassaan suunnitellusti 1.8. 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Intiön kappelin peruskorjauksen toteutussuunnitelmat  
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Intiön kappelin peruskorjauksen toteutussuunnitelmat. Kappeli sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä Oulun hautausmaalla ja rakennus on lähes alkuperäisessä kunnossa.
Intiön kappelin toiminnan tilat on todettu arkkitehtuuriltaan vaikuttavaksi, tilahierarkialtaan toimivaksi ja siunaustilaisuuksissa puhuttelevaksi.  Peruskorjauksen tavoitteena on korjata vaurioituneet rakennusosat teknisesti toimiviksi. 

Rakennuksen julkisivupinnoilla merkittävimmät korjaustarpeet ovat muun muassa ison salin viiston yläpohjarakenteen ja siihen liittyvien kuorielementtien korvaaminen uusilla eristeillä. Peruskorjauksessa myös uusitaan ulkoseinien sileitä betonikuorielementtejä, vesikatteita ja yläpohjaeristeitä sekä kappelin kaikki ikkunat ja ulko-ovet. 
Sisätiloissa tehdään järjestelyjä omaisten ja siunaustilaisuuksien kävijöiden sekä vainajien säilytykseen ja krematoriotoimintaan liittyvän liikenteen selkeyttämiseksi. Rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti erityisen arvokkaat tilat; molemmat salit ja pääaula, kunnostetaan hienovaraisesti ja alkuperäinen ilme säilyttäen. 

Investointirahalla hankitaan yksi uusi krematorioon ja laajennusosalle rakennetaan oma talotekniikka. Krematorion savukaasujen suodatinjärjestelmän ja lämmöntalteenottojärjestelmän rakentamisilla saadaan päästöt ympäristöluvan edellyttämälle tasolle ja lisäksi mahdollistetaan Oulun hautausmaan huoltorakennuksien lämmitys talteen otetulla lämmöllä tai ylimääräisen krematoriotoiminnasta syntyvän lämmön myyminen kaukolämpöverkostoon. Uusi krematorion uuni lämpenee polttoöljyllä/biodieselillä. 

Peruskorjaus on suunniteltu alkamaan joulukuussa 2023 ja sen arvioidaan kestävän 2025 syksyyn saakka. Hankkeen kustannusarvio on n. 10 miljoonaa euroa. Päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Lisätietoja kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo p. 044–3434994, pekka.syrjapalo@evl.fi 

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 27.4. klo 16.15 alkaen. 
Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. 
Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistasta näkyvältä esittelijältä. 

Muita kokouspäätöksiä 

§ 74–75: Yhteinen kirkkoneuvosto siirsi perheneuvoja Tuomo Kinnusen eläköitymisen myötä avoimeksi
tulleeseen perheneuvojan virkaan ja julisti haettavaksi perheneuvojan määräaikaisen viran ajalle 1.9.2023
31.12.2025. Molempien virkojen sijoituspaikka on seurakuntatyön erityispalvelut. 
                           
§ 76: Yhteinen kirkkoneuvosto jatkoi sairaalasielunhoitajan viransijaisuutta ajalla 1.5.2023 - 31.12.2023. 

§ 77: Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi emännän pysyväisluonteisen työsuhteen. Työsuhteen 
sijoituspaikkana on kiinteistöpalvelut. 

§ 78–79: Yhteinen kirkkoneuvosto totesi vuokrausassistentin irtisanoutumisen ja julisti haettavaksi 
vuokrausassistentin pysyväisluonteisen työsuhteen, sijoituspaikkana on kiinteistöpalvelut. 

§ 80: Yhteinen kirkkoneuvosto määritti vs. yhtymäjohtaja Petri Satomaan palkkauksen J70 hinnoitteluryhmän mukaiseksi. Satomaa aloittaa vs. yhtymäjohtajana 1.5.2023.                

§ 81: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 18.4.2023 päätösten täytäntöönpano. 
                           
§ 82: Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 16.5.2023: 
Asialistalla ovat rekisterijohtajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri ja erityispalvelujen johtajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. 
                           
§ 83: Ilmoitusasiat                     
§ 84: Kokouksen päätös
 

Lisätietoa asioista voitte kysyä esityslistassa mainitulta asian valmistelijalta. 

Tiedottajana kokouksessa oli

Harriet Urponen
Harriet Urponen
Viestintäjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

27.4.2023 18.41