Uutislistaukseen

Yhtymäjohtajan viran auki julistaminen ja muuta kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 18.4.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui ti 18.4. klo 18. 

Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Irtisanoutunut yhtymäjohtaja Pekka Asikainen kukitettiin valtuuston puheenjohtaja Mikko Kälkäjän ja varapj....

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Kälkäjä (oik.) ja varapuheenjohtaja Marja-Liisa Pylväs kukittivat tulevan kenttäpiispa Pekka Asikaisen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 18.4. Kuva: Harriet Urponen

Yhtymäjohtajan virka haettavana 11.5. klo 15 mennessä

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Pekka Asikaiselle eron yhtymäjohtajan virasta 1.6. alkaen hänen siirtyessä kenttäpiispan virkaan Puolustusvoimiin.

Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa toimii vs. yhtymäjohtajana Asikaisen vuosiloman 1.–31.5. ajan ja vt. yhtymäjohtajana 1.6. alkaen siihen saakka, kunnes virka täytetään. Yhteinen kirkkovaltuusto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että se nimeäisi Satomaan tilalle yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi lääninrovasti, Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesosen. 

Yhteinen kirkkovaltuusto julisti yhtymäjohtajan viran haettavaksi 19.4.–11.5. klo 15 mennessä.

Haastatteluryhmään nimettiin Mikko Kälkäjä (ykv:n pj.), Marja-Liisa Pylväs (ykv:n varapj.) Marjo Kemppainen, Lyly Rajala, Eero Hyytinen, Eeva Pouke, Minna Laamanen, viestintäjohtaja Harriet Urponen ja vt. yhtymäjohtaja Petri Satomaa. Haastatteluryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Niilo Pesonen, mikäli tuomiokapituli valitsee hänet yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. Haastatteluryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös yhtymäjohtajan tehtävänkuvauksen.

Hakuprosessi etenee niin, että haastatteluryhmä valitsee haastateltavat 15.5., haastattelut järjestetään maanantaina 22.5. ja soveltuvuustestit järjestetään 24.–25.5. (MPS). Haastattelutyöryhmä tekee esityksen uudesta yhtymäjohtajasta yhteiselle kirkkoneuvostolle 1.6. kokoukseen ja lopullisen valintapäätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 13.6. Uuden viranhaltijan toivotaan aloittavan 1.8. 


Muita yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäätöksiä: 
26 § Kokoustiedot  

29 § Ei-julkinen hankinta-asia: Talouden ja hallinnon tarkastuspalvelut 2023–2026, Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

28 §  Valtuutetut saivat ennakkotietoa vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, jotka hyväksytään 13.6. yhteisessä kirkkovaltuustossa tilintarkastuksen jälkeen.

29 § Seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan varapuheenjohtajaksi asetettiin Sampsa Aro, varalle Lea-Sesilia Ljokkoi 

30–31 § Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi AVOT-hankkeen projektisuunnittelijan ja projektityöntekijän tehtäväkuvaukset ja perusti näille määräaikaiset virat ajalle 1.6.2023 – 31.5.2025 ja julisti virat haettavaksi. 

AVOT - arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta -hankkeessa mukana ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sekä Oulun seurakuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uusia toimintamalleja päihde- ja mielenterveystyölle. Mielenterveystyön kehittämistyön työpaketista vastuun ottaa Haukiputaan seurakunta.                                                 
32 § Ilmoitusasiat   
33 § Kokouksen päätös                   
 

Päätökset ovat virallisia, kun pöytäkirjat on tarkastettu. 

Kokouksen viestinnästä vastasi

Harriet Urponen
Harriet Urponen
Viestintäjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

18.4.2023 20.05