Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui ma 17.4. klo 16.15 ja kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät sivulta www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko

Valtuustoryhmät ojensivat Pekka Asikaiselle myrskylyhdyn. Kuvassa Teija Kähkönen (vas.) Marjo Kemppainen, M...

Valtuustoryhmät halusivat muistaa yhtymäjohtaja Pekka Asikaista myrskylyhdyllä. Kuvassa Teija Kähkönen (vas.) Marjo Kemppainen, Marja-Liisa Pylväs, Martti Heinonen, Pekka Asikainen ja Eero Hyytinen. Kuva: Harriet Urponen

Kirkkoherra Petri Satomaa yhtymäjohtajan sijaiseksi  

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt 14.4.2023 yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen kenttäpiispan virkaan 1.6.2023 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Tämän vuoksi Asikainen on irtisanoutunut Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtajan virasta. Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron yhtymäjohtaja Pekka Asikaiselle. 

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi yhtymäjohtajan sijaiseksi Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaan 1.5. alkaen siihen saakka, kunnes uusi yhtymäjohtaja on valittu ja aloittaa virassaan. Satomaa on vs. yhtymäjohtajana toukokuun ajan Asikaisen ollessa vielä vuosilomalla. 1.6. alkaen Satomaa toimii vt. yhtymäjohtajana. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli nimeää puheenjohtajakseen lääninrovasti, Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesosen. 

Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaasta tulee ensin vs. ja sitten vt. yhtymäjohtaja 1.5. alkaen. Kuva: Kirsi Schali
Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa on yhtymäjohtajan sijainen, kunnes uusi yhtymäjohtaja ottaa viran vastaan. Kuva: Kirsi Schali 

Yhtymäjohtajan virka haettavaksi 19.4.–11.5.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto julistaa yhtymäjohtajan viran haettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hakuaika alkaa 19.4. ja hakemukset tulee jättää 11.5. klo 16 mennessä. Tehtävän hakuilmoitus julkaistaan KirkkoRekryssä, joka on kirkon rekrytointijärjestelmä. Toiveena on, että uusi yhtymäjohtaja ottaisi viran vastaan 1.8.2023 
 

Muita päätöksiä: 


§ 65 Seurakuntien erityispalveluiden johtajan sekä aluekeskusrekisterin johtajan virat, tilannekatsaus: Erityispalvelujen johtajaksi haki 23 henkilöä ja aluekeskusrekisterin johtajaksi 21 henkilöä. Soveltuvuusarvioiden testausten tulokset saadaan ti 18.4. ja seuraavassa yhteisessä kirkkoneuvostossa 27.4. on haastattelutyöryhmän esitys uusista viranhaltijoista. Valintapäätökset tehdään ti 13.6. yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. Uusien viranhaltijoiden toivotaan ottavan virat vastaan 1.8. 

§ 67 Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan varapuheenjohtajan kaudelle 2023–2024.

§ 68–69 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi AVOT-hankkeen projektisuunnittelijan ja projektityöntekijän tehtäväkuvaukset ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaiset projektisuunnittelijan ja -työntekijät virat ajalle 1.6.2023 – 31.5.2025 sekä julistaa virat haettavaksi. 
AVOT - arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta -hankkeessa mukana ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sekä Oulun seurakuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uusia toimintamalleja päihde- ja mielenterveystyölle. Mielenterveystyön kehittämistyön työpaketista vastuun ottaa Haukiputaan seurakunta.

§ 70 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 18.4.2023 
§ 71 Ilmoitusasiat    
§ 71 Kokouksen päätös

Kokouksen viestinnästä vastasi

Harriet Urponen
Harriet Urponen
Viestintäjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

17.4.2023 19.40