Näkymätön auttaja

Moni meistä pyrkii työllään saavuttamaan jotain: toiset mainetta ja kunniaa, toisille riittää pelkkä palkka menetetyn vapaa-ajan korvaukseksi. Mutta sillä vapaa-ajalla, joka työnteon jälkeen jää, osa meistä haluaa silloinkin tehdä työtä. Ei palkan vuoksi, vaan vapaaehtoisesti. Vapaaehtoistyöstä harvoin saa rahallista korvausta. Palkkio tulee hyvänä mielenä, maineena ja kunniana tai esimerkiksi yhteisenä retkenä, mutta ei tilille rahana.

Vapaaehtoistyön merkitys ja tarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla, myös seurakunnissa. Väestö ikääntyy, syrjäytyminen lisääntyy, työmarkkinat muuttuvat nopeastikin, toimintaa tarvitaan lisää. Käsiä tarvitaan kerhoihin, retkiin, leireille, tapahtumiin ja avoimeen toimintaan. Näitä toimintoja on toki toteuttamassa myös palkkatyöntekijöitä, mutta monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi kädet eivät aina vain riitä.

Vastaan Oulun osalta valtakunnallisen Kirkon keskusteluavun organisoinnista. Osa tuntee Kirkon keskusteluavun Palvelevana puhelimena, joka on tarkoitettu jokaiselle, joka tarvitsee henkistä tai hengellistä tukea. Palvelemme puhelimitse, chatissa, nettikirjeellä ja tavallisella paperikirjeellä. Viime vuonna kävimme yli 50.000 keskustelua. Päivystäjiä meillä on koko maassa yli tuhat, joista koulutettuja vapaaehtoisia noin 90%. Työ eroaa perinteisestä vapaaehtoistyöstä siten, että päivystäjämme eivät saa ympäristöltä suoraan itseensä kohdistuvaa mainetta ja kunniaa, koska he eivät voi kertoa päivystystyöstä. He saavat vain hyvän mielen siitä, että saivat kohdata sellaisen, joka tarvitsi kohtaamisen. Ilman arvokkaita vapaaehtoisia työntekijöitä Kirkon keskusteluavun apu tässä laajuudessa ei olisi mahdollista.

Taavi Aalto
Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja, erityisnuorisotyöntekijä
 

Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 16.3.2022.

Ota yhteyttä

Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja, erityisnuorisotyöntekijä
Oulun seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Isokatu 17, PL 122
90100 Oulu