Sanat, tehtävä


Miettikää yhdessä vuorovaikutuksenne laatua  ja ottakaa yhteiseksi tavoitteeksi rakentaa parempaa keskusteluyhteyttä välillänne:

1.    Aloittakaa  parantavat toimet itsestänne esimerkiksi pohtimalla omaa vuorovaikustapaanne seuraavien väittämien avulla.

2.    Oman pohdinnan jälkeen tehkää uusi käsikirjoitus teitä vaivaavalle riidalle/ erimielisyydelle niin, että pyritte ottamaan paremmin huomioon alla mainitut rakentavat tavat puhua.

 

 KUULEN VIESTISI
                                    •    EN AINOASTAAN KUUNTELE  
 

SOVITTELEN SANOILLANI 
                                    •    MIELUUMMIN KUIN SIVALLAN  
 

KERRON AJATUKSENI, OLEN SUORA 
                                    •    EN OLETA SINUN TIETÄVÄN
 

PUHUN TUNTEISTANI JA TARPEISTANI 
                                    •    VAADIN VÄHEMMÄN
 

KIITÄN SINUA  
                                    •    ENEMMÄN KUIN MOITIN
 

KYSYN USEAMMIN 
                                    •    KUIN TULKITSEN SINUA
 

KIIHTYESSÄNI PYRIN SOPIMAAN KANSSASI
                                    •    MILLOIN ASIASTA VOIDAAN PUHUA
 

PYRIN PÄÄTTÄMÄÄN RIIDAN VIELÄ TÄNÄÄN  
                                    •    EN JÄTÄ SITÄ AVOIMEKSI
 

PYSYN ASIASSA
                                    •    EN MITÄTÖI MENNEISYYTTÄ TAI ROMUTA TULEVAISUUTTA
 

PYYDÄN JA ANNAN ANTEEKSI 
                                    •    EN ODOTA SINUN TEKEVÄN SITÄ ENSIN

 

> Takaisin