Mielenterveystyöhanke Keski-Aasiassa

Suomen ev.-lut. Kansanlähetys

Yhteisöpohjaisen mielenterveyshankkeen tavoitteena on mielenterveysongelmaisten ja heidän perheidensä tilanteen parantaminen ja elämänlaadun kohentaminen. Tarjotaan erilaisia hoitomuotoja, ja hoidonsaamisen esteitä vähennetään. Yhteisön johtajia, uskonnollisia johtajia, terveydenhuollon ammattilaisia ja yhteisön jäseniä koulutetaan mielenterveyteen liittyvistä asioista. Televisioon tehdään valistusohjelmia. Hanketta tukee Oulujoen seurakunta.