Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 7.5.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui ti 7.5. Ennen kirkkovaltuuston kokousta pidettiin yhteisen kirkkovaltuuston iltakoulu, jonka vuoksi kokous alkoi klo 20.

Käsitellyt asiat

§ 29 Yleisten rakennusten tontin ostaminen Oulunsalossa
Oulun yhteinen kirkkovaltuusto päätti tehdä kaupan Oulun kaupungin kanssa Oulunsalossa, os. Jääsköntie 7 sijaitsevasta tontista, hinta 30 000 € ja valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä alistaa päätöksen tarvittaessa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tontti on kirkon ja Lentokentäntien välissä oleva alue.

§ 30 Pinta-alaltaan noin 385m2 laajuisen määräalan osto Oulunsalossa
Oulun yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Oulun kaupungin kanssa tehdään kauppa pinta-alaltaan noin 385 m2 laajuisen määräalan ostosta Oulunsalossa (os. Vattukuja 2) ja niin ikään valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä alistaa päätöksen tarvittaessa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Maa-alueen hankinnalla mahdollistetaan Oulunsalon seurakuntatalon laajennus.

§ 31 Työhyvinvointikyselyn 2023 kehityskohteet
Merkittiin tiedoksi Oulun seurakuntayhtymän henkilöstölle syksyllä 2023 toteutetun työhyvinvointikyselyn kehityskohteet.

§ 32 Vastine aloitteeseen: Yhteinen kirkkovaltuusto 5.12.2023 / vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma / vanhustyön pastorin viran lakkauttaminen
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2024 talousarviossa sekä vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyä vanhustyön pastorin viran lakkauttamispäätöstä ei muuteta, vaan se sisällytetään edelleen osaksi palveluyksiköiden säästösuunnitelmaa aiempien päätösten mukaisesti. 

§ 33 Talousjohtaja Arja Ahosen irtisanoutuminen
Merkittiin tiedoksi talousjohtaja Arja Ahosen irtisanoutuminen eläkkeelle jäämisen vuoksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistasta näkyvältä esittelijältä. Päätökset ovat virallisia, kun pöytäkirjat on tarkastettu. 

Lisätiedot: viestintäjohtaja Harriet Urponen, harriet.urponen@evl.fi, p. 040 546 2713 

8.5.2024 08.14