Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvaali

Karjasillan seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra vaalissa, joka pidetään sunnuntaina 8.10.2023. Ennakkoäänestys on 2.-6.10.2023. Kaikki Karjasillan seurakunnan täysi-ikäiset jäsenet ovat äänioikeutettuja.

Ehdokkaat, vaalisijat ja äänestäminen

Vaalissa on kolme ehdokasta:

 1. vaalisijalla Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra TM, KM Petri SatomaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä,
 2. vaalisijalla Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra TT Jaakko TuiskuLinkki avautuu uudessa välilehdessä,
 3. vaalisijalla Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja TM Miia SeppänenLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on haastatellut ehdokkaat ja asettanut heidät vaalisijoille. Vaalisijat on asetettu siinä järjestyksessä, miten tuomiokapituli on arvioinut ehdokkaiden taidot ja kyvyt kirkkoherran viran hoitamiseen.

Karjasillan seurakunnan täysi-ikäiset jäsenet voivat äänestää vaalissa ketä tahansa kolmesta ehdokkaasta. Vaalisijoista huolimatta ehdokkaat ovat äänestyksessä samassa asemassa. Seurakuntalaisten antamat äänet ratkaisevat vaalin voittajan. 

Kirkkoherranvaalissa ei enää ole sellaista vaihtoehtoa, että vaalisijojen ulkopuolisia ehdokkaita voisi äänestää.

Varsinaisen vaalipäivän äänestys alkaa Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10.2023 klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen.

Vaalinäytteet

Ehdokkaat antavat vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen Karjasillan kirkossa kolmena perättäisenä sunnuntaina:

 1. vaalisijalla oleva Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra, TM, KM Petri Satomaa sunnuntaina 10.9.2023 klo 10Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 2. vaalisijalla oleva Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra, TT Jaakko Tuisku sunnuntaina 17.9.2023 klo 10Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 3. vaalisijalla oleva Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja, TM Miia Seppänen sunnuntaina 24.9.2023 klo 10Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tervetuloa kirkkoon tapaamaan ehdokkaita!

Ennakkoäänestys 2.-6.10.2023

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa asuinpaikastasi riippumatta. 

Ma-pe 2.-6.10. klo 9-18 Karjasillan kirkko, Nokelantie 39 

Ke-to 4.-5.10. klo 15-19 ennakkoäänestyspaikat: 

 • Kastellin kirkko, Töllintie 38
 • Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8 
 • Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9 

Kolmen ehdokkaan kuvat, Petri Satomaan, Jaakko Tuiskun ja Miia Seppäsen sekä tieto Karjasillan khranvaaleista

Onnistuuko kotiäänestys? 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut eikä hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Kotiäänestys on mahdollinen ennakkoäänestyksen aikana maanantaista perjantaihin 2.-6.10. 

Kotiäänestystä tarvitseva voi pyytää sitä pe 29.9. mennessä soittamalla Karjasillan kirkkoherranvirastoon puh. 08-531 3200 ma-pe klo 9-16. 

Kyllä, kotiäänestys onnistuu Karjasillan kirkkoherranvaaleissa. 

Mitä kirkkoherra tekee ja miksi äänestetään?

Kirkkoherra toimii seurakunnan hengellisenä ja hallinnollisena johtajana sekä johtaa työyhteisöä.

Mitä kirkkoherra tekee?

 • Kirkkoherra on seurakunnan johtajana toimivan papin virkanimike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.
 • Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää sekä toimii seurakunnan työntekijöiden esihenkilönä.
 • Kirkkoherra toimii luottamushenkilöistä koostuvan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana ja esittelijänä.
 • Kirkkoherra vastaa seurakunnan hallinnosta ja taloudesta sekä johtaa seurakunnan strategian toteuttamista.

Miksi äänestetään?

 • Karjasillan kirkkoherran vaali toimitetaan ns. välittömänä vaalina eli 18 vuotta täyttäneet Karjasillan seurakunnan jäsenet pääsevät äänestämään kirkkoherrasta. 
 • Valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas.
 • Kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra Juhani Lavanko jää eläkkeelle. 

Missä ja milloin äänestetään? 

Lisätietoa ennakkoäänestyksestä 2.-6.10.2023 

Lisätietoa varsinaisesta vaalipäivästä 8.10.2023 

Tutustu ehdokkaisiin: 

Petri Satomaan vaalisivu 

Jaakko Tuiskun vaalisivu

Miia Seppäsen vaalisivu 

 

Karjasillan seurakunnan kartta 

Tästä näet Karjasillan seurakunnan alueen kartalla. Karjasillan alueella asuu 24 694 äänioikeutettua. 

VaalipaneeliLinkki avautuu uudessa välilehdessä järjestetään ti 26.9. klo 18 OSAO:n konserttisalissa, Kotkantie 1. 

Mitä sinä haluaisit kysyä kirkkoherraehdokkailta? 

Lähetä oma kysymyksesi vaalipaneeliin täällä. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkin takaa avautuu Webropol -lomake, jossa on vain yksi kysymys. Voit vastata anonyymisti. 

Vaalin slogan kuvana: Sinun palvelijasi. Sinun valintasi.

Kuulutukset

Kuulutus

Karjasillan seurakunnassa toimitetaan 8.10.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä 28.6.2023 kello 12-16 ja 29.6.2023 kello 15–19 Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Nokelantie 39, 90150 Oulu.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty 26.6.2023 ne seurakunnan jäsenet, jotka ovat viimeistään vaalipäivänä 8.10.2023 täyttäneet 18 vuotta. Ne seurakuntaan muuttaneet jäsenet, jotka merkitään seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeistään 29.7.2023, lisätään vaaliluetteloon vaalilautakunnan itseoikaisussa 1.8.2023. Heille toimitetaan päätös syntyneestä äänioikeudesta kirjallisesti.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa muuttoon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään maanantaina 3.7.2023 ennen klo 16.00 Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Nokelantie 39, 90150 Oulu.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 13.7.2023 klo 17.00 pidettävässä kokouksessa.

Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Kalevi Lämsä

puheenjohtaja

Kuulutus on ollut nähtävillä Karjasillan seurakunnan ilmoitustaululla 16.6.2023 – 29.6.2023.

 

KUULUTUS

 

Petri Sakari Satomaa (s. 15.2.1967, Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 29.5.2000. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 5.6.2001. Satomaa on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa pastoraalitutkinnon 17.6.2003, ylemmän pastoraalitutkinnon 12.6.2018 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 13.12.2006, arvosanalla 3/3.

Petri Satomaa on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Karjasillan ja Oulunsalon seurakunnissa yhteensä 22 vuoden ajan sekä kirkkopäiväkoordinaattorin määräaikaisessa tehtävässä puoli vuotta.

Nykyistä Oulunsalon seurakunnan kirkkoherran virkaa hän on hoitanut yhdeksän vuoden ajan, 1.9.2014 alkaen. Hän on virastaan virkavapaalla hoitaessaan ajalla 1.5.–31.7.2023 Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtajan avoinna olevaa virkaa.

Muuta

Petri Satomaa on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Oulun yliopiston luokanopettajan koulutusohjelmasta. Hän on työskennellyt luokanopettaja 12 vuotta. Hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon (8 ov) vuonna 2002.

Satomaa on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Satomaa on suorittanut Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen (45 op). 

Satomaa on toiminut Itä-Suomen yliopiston seurakuntaharjoittelun työssäoppimisen ohjaajana ja tuntiopettajana vuosina 2011 ja 2014.

Petri Satomaalle on myönnetty rovastin arvonimi 26.10.2017.

 

Jaakko Pietari Tuisku (s. 15.6.1979, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut Helsingin yliopistosta teologian maisteriksi 27.5.2002 ja teologian tohtoriksi 2.5.2014. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 9.6.2002. Tuisku on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa  pastoraalitutkinnon 2.2.2005, ylemmän pastoraalitutkinnon 17.3.2016 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuonna 2006, arvosanalla 2/3.

Jaakko Tuisku on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Pudasjärven, Kajaanin, Kempeleen, Karjasillan, Lumijoen ja Haukiputaan seurakunnissa yhteensä 21 vuoden ajan. Kirkkoherran tehtäviä hän on hoitanut Kempeleen, Lumijoen ja Haukiputaan seurakunnissa yli kahdeksan vuoden ajan. Nykyisessä virassaan Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut 1.6.2015 alkaen.

Muuta

Jaakko Tuisku on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen (45 op).

Jaakko Tuisku on osallistunut valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille vuonna 2018. Hän on ollut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallituksen jäsen vuosina 2017–2019.

 

Miia Susanna Seppänen (s. 29.4.1974, Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja) on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 17.1.2000. Hänet on vihitty papiksi Mikkelissä 23.3.2000. Seppänen on suorittanut pastoraalitutkinnon Lapualla 13.11.2002, ylemmän pastoraalitutkinnon Kuopiossa 10.6.2021 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13.12.2007, arvosanalla 2/3.

Miia Seppänen on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Rantasalmen, Jyväskylän, Kiimingin ja Suomussalmen seurakunnissa yhteensä 21 vuoden ajan. Suomussalmen seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut kolme vuotta. Nykyistä Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtajan tehtävää hän on hoitanut 1.9.2021 alkaen.

Muuta

Miia Seppänen on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Seppänen on toiminut teologien työssäoppimisjakson ohjaajana vuosina 2010–2011 ja soveltavien opintojen tuntiopettajana Joensuun yliopistossa vuosien 2004–2006 aikana.

Seppänen on osallistunut alueelliselle maanpuolustuskurssille vuonna 2021.

 

Vaalisijalle asetetut antavat vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen Karjasillan kirkossa perättäisinä sunnuntaipäivinä klo 10.00.

 

1. vaalisijalla oleva Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra, TM, KM Petri Satomaa sunnuntaina 10.9.2023 klo 10.00

2. vaalisijalla oleva Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra, TT Jaakko Tuisku sunnuntaina 17.9.2023 klo 10

3. vaalisijalla oleva Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja, TM Miia Seppänen sunnuntaina 24.9.2023 klo 10.

 

Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10.2023 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu siten kuin vaalilautakunta siitä omalla kuulutuksellaan tarkemmin ilmoittaa.

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Karjasillan seurakunnassa 2.-6.10.2023 klo 9.00–18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti.

 

Oulussa, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 15. päivänä kesäkuuta 2023.

 

Jukka Keskitalo 
piispa

Päivi Liiti
hiippakuntapastori

 

KUULUTUS

Karjasillan seurakunnassa toimitetaan 8.10.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10. klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen klo 11.00 ja päättyy klo 20.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Karjasillan kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina 2.10.2023 ja päättyen perjantaina 6.10.2023, joka päivä kello 9-18. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina ovat Pyhän Andreaan kirkko, Kastellin kirkko ja Maikkulan kappeli keskiviikkona 4.10. ja torstaina 5.10. klo 15-19.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 29.9. ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta.

Vaalin tulos on selvillä sunnuntaina 8.10.2023 aikaisintaan kello 23. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa maanantaina 9.10.2023 kello 10.

Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Kalevi Lämsä

puheenjohtaja

Kirkkoherranvaalin uutisia

 RSSLinkki avautuu uudessa välilehdessä