Hyppää sisältöön

Tietoa seurakuntavaaleista

 

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Teemat vuoden 2022 vaaleissa olivat uskottu, toivottu, rakastettu.

Seurakuntavaaleissa äänestetään oman seurakunnan ehdokkaita

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on jokaisella kirkon jäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään vaalivuoden elokuun 15. päivänä.

Äänestä ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä

Ennakkoon saattoi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. Vaalipäivänä 20.11. äänestäminen tapahtuu kotiseurakuntasi äänestyspaikassa. 

Kotiäänestys on mahdollinen äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Huom. Jos olet muuttanut uuden seurakunnan alueelle 15.8. jälkeen, käytät äänioikeutta vanhassa seurakunnassasi.

 

Seurakuntayhtymässä on kahdet vaalit

Oulun seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, ja tästä syystä Oulussa äänestetään kaksissa vaaleissa. Vaaleilla valitaan

 •     jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää sekä
 •     jäsenet kunkin seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon, joka johtaa kyseisen seurakunnan toimintaa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken. Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen.

Seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa. Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö, nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan. Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on värillinen.

Molempia vaaleja varten on omat ehdokaslistat. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

 

Mistä luottamushenkilöt seurakunnissa päättävät?

Yhteinen kirkkovaltuusto

 • kokoontuu yleensä kahdeksan kertaa vuodessa
 • seurakuntayhtymän korkein päättävä elin
 • päättää kirkollisveroprosentista
 • päättää seurakuntayhtymän talousarviosta. Talousarviossa jaetaan kullekin seurakunnalle määräraha, jonka käytöstä päättää kussakin seurakunnassa seurakuntaneuvosto.
 • vahvistaa tilinpäätöksen
 • päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä
 • päättää rakennushankkeista
 • valitsee yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokunnat
 • hyväksyy seurakuntayhtymän strategiat

Vaalikaudella 2023–2026 yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 valtuutettua. Paikat jakautuvat seurakuntien kesken seuraavasti: 

Tuiran seurakunta 12 
Karjasillan seurakunta 10 
Oulujoen seurakunta 7 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta 6 
Kiimingin seurakunta 6 
Haukiputaan seurakunta 6
Oulunsalon seurakunta 4

Seurakuntaneuvosto

 • kokoontuu noin kerran kuukaudessa
 • johtaa seurakunnan toimintaa
 • edistää hengellistä elämää
 • päättää seurakunnan talousarviorahojen käytöstä eli hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • valitsee seurakunnan työntekijät kirkkoherraa lukuun ottamatta
 • antaa lausuntoja kirkkovaltuustossa päätettävistä asioista
 • päättää yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan kirkon ja muiden tilojen käytöstä

Muut vaikutusmahdollisuudet

 • Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja kirkon taloudesta.

 

> Kokouspäätöksiin voi tutustua verkkosivuillamme

> Seurakuntavaalien historiaa