Hyppää sisältöön

Taustaryhmät

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa. Listojen taustalla voi myös olla herätysliike, poliittinen puolue tai vaikkapa asuinalue. Tietoa seurakuntasi ehdokaslistoista saat kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä.

Taustaryhmät voivat olla esimerkiksi eri poliittisiin näkemyksiin, herätysliikkeisiin tai muihin yhteisiin arvoihin perustuvia ryhmiä, jotka asettavat valitsijayhdistyksiä.

Tällä sivustolla esitellään kaikki Oulun seurakuntien (tiedossa) olevat taustaryhmät.

 

Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa olleet taustaryhmät löytyvät täältä.


Elävä Seurakunta – Lähellä ihmistä (ESLI)

ESLI on kaikille avoin, kristillisen kansankirkon hengessä toimiva poliittisista puolueista riippumaton aktiivisten seurakuntalaistenn valitsijayhdistys, joka toimii kaikissa Oulun seitsemässä seurakunnassa.

Meidän kirkomme on

- kansankirkko

- tasa-arvoinen

- oikeudenmukainen

Meidän kirkkomme

- pitää ovet avoinna kaikille ja kynnykset matalina

- noudattaa Suomen lakia

- huolehtii vastuullisesti vähäosaisista, syrjityistä ja erityisen tuen tarpeessa olevista

- löytää ratkaisun samaa sukupuolta olevien vihkimiseen

Meidän kirkossamme

- työntekijät ja maallikot toimivat tasavertaisina seurakunnan jäseninä

- naisen oikeus toimia pappina on itsestäänselvyys

- päätöksenteko on läpinäkyvää

- kaikki voivat toimia  ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään tai elämäntilanteeseen katsomatta

Meidän kirkkomme tehtävä on

kertoa rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta ja osallistua oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen.

Näitä asioita ajamme tukeutuen Raamatun opetuksiin

Kannustamme kaikkia kirkon jäseniä käyttämään äänioikeuttaan tulevissa seurakuntavaaleissa sekä rakentamaan ja uudistamaan kirkkoa yhdessä. Vain siten voit vaikuttaa.

ESLIstä voivat kertoa enemmän:
Jarmo Komulainen / jarmo.komulainen@gmail.com 040-6735264

Liisa Lahti / liisamirjamlahti@gmail.com

Irja Lahdensivu / irja.lahdensivu@gmail.com

Marjo Kemppainen / marjo.k.kemppainen@gmail.com


KATSE-valitsijayhdistys

KATSE kohtaa arjessa

Katse-valitsijayhdistyksen taustalla on keskustalaisia, kokoomuslaisia sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita.

Valitsijayhdistys haluaa kehittää kirkon toimintaa niin, että se kiinnostaa ihmisä, heidän on helppo tulla mukaan toimintaan ja he kokevat itsensä tervetulleiksi.

Katse-valitsijayhdistys edustaa kristillisiin arvoihin,kirkkolain ja kirkolliskokouksen päätösten kunnioittamisen sekä kirkon kestävän taloushallinnon pohjalle nojaavaa ajattelua. Valitsijayhdistyksen ehdokkaiden keskeinen tavoite on tasapuolinen seurakuntalaisten palveluiden turvaaminen koko kaupungin alueella myös tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on saada seurakuntalaiset aktiivisesti osallistumaan seurakuntien toimintaan.

Yhteystiedot:

Keskusta: Pirjo Pyörälä p. 0400 686 620 / pirjo.pyorala@gmail.com

Kokoomus: Anna-Liisa Lämsä p. 040 756 5015 / annaliisa.lamsa@gmail.com


Kristillisten perusarvojen puolesta

Kristilliset arvot

Aikamme ihminen kaipaa turvallisia ja pysyviä arvoja. Ne luovat elämään lujan perustan. Kristillisten arvojen perustana on Jumalan sana. Jumalan ja Vapahtajan tunteminen on elämän tärkein asia. Kaikessa kestäviä ovat usko, toivo ja rakkaus.

Perusarvoihin pohjaava kirkon toiminta

"Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan." (KJ §1)

Kristillisiin perusarvoihin pohjaava toiminta turvaa evankeliumin työn tekemisen kotiseurakunnan ja kaukaisten lähimmäisten hyväksi. Tällainen toiminta antaa turvallisen ja pysyvän perustan kodeille ja lapsille.

Valitsijayhdistysten taustaa

Valitsijayhdistysten ehdokkaat rakentavat toimintansa kristillisten perusarvojen varaan. Ehdokkaita yhdistää vanhoillislestadiolaisuus.

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistykset perustetaan seurakunnittain erikseen seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Yhteyshenkilöt: Maija Päkkilä p. 040 7203713 /mahepa@luukku.com

Arto Kivioja p. 0400 981 910 / arto.kivioja@pp.inet.fi


Nuorten asialla

Haukiputaan seurakunnan palveluiden käyttäjistä suuri osa on lapsia ja nuoria, mutta asioista päättävät pääasiassa keski-ikäiset sekä sitä vanhemmat päättäjät.

Nuorten Asialla -valitsijayhdistyksen tavoitteena on nostaa nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa.

Yhteystiedot: Janina Tihinen, jentihin@eduouka.fi / p. 0400 948 795


TS – Toimivat Seurakuntalaiset

TS on seurakuntaväen perustama puolueisiin sitoutumaton valitsijayhdistys. Kirkon mittaamattoman kallis aarre, ilosanoma Jeesuksesta, haastaa meitä toimimaan ja palvelemaan. Kirkon päätöksenteossa tahdomme etsiä ennen kaikkea Hänen tahtoaan.

Ihminen ja elämän tärkein asia

Katekismuksen määritelmän mukaisesti Jumalan tunteminen on elämämme tärkein ja perustavin asia.  Seurakunta palvelee tämän toteutumista.

Seurakunta on yhteyden yhteisö

Ilosanoma Jeesuksesta luo yhteyden. Seurakunnan tulee hoitaa tehtäväänsä rohkeasti Raamatulle rakentaen.

TS – yhteyden rakentaja

Meille on tärkeää, että seurakuntien hallintoelimiin valitaan niitä, joille seurakunta on läheinen ja tärkeä. Seurakuntalaisten ääni kirkon kehittämisessä kuuluu luottamuselinten kautta.

Tavoitteissamme seurakunta on yhteisö, jossa
-    ihminen on arvokas kaikissa elämänkaarensa vaiheissa
-    hyvää yhteyttä ylläpidetään eri tavalla näkevien jäsenten välillä
-    vapaaehtoistoiminta on luontevaa ja arvostettua
-    seurakuntaa rikastuttavien herätysliikkeiden ja lähetys- ym. järjestöjen yhteistyötä vahvistetaan
-    maahanmuuttajat kohdataan tasavertaisina lähimmäisinä
-    työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa palvelevaa työnäkyään
-    hallintoa ja taloutta hoidetaan viisaasti seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi
-    arvostetaan perinteistä avioliittonäkemystä ja kristillistä ihmiskäsitystä

Yhteyshenkilöt:
Risto Ainali, 040 576 0297, risto.ainali@gmail.com
Martti Hannula, 040 571 8176, martti.hannula@mail.suomi.net
Seppo Lonkila, 040 587 1566, seppo.lonkila@hotmail.com
Sirkka-Liisa Myllylä, 0400 190 910, slmyllyla@gmail.com
Miika Nieminen, 050 324 5923, miika.nieminen@iki.fi


Verso

Verson ajatuksia

Ihmisestä:

Jokaisella ihmisellä on luovuttamaton arvo. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia toimeentulosta, terveydestä, sairaudesta, rajoitteista, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, etnisestä taustasta ja mistä tahansa ulkoisesta tai sisäisestä syystä riippumatta.

Maailmasta:

Tätä maailmaa ja elämää täällä pitää suojella. Maailma on kaunis, epätäydellinen, paha, hyvä – ja ainoa, joka meillä on tässä elämässä.

Kirkosta:

Kirkko on olemassa siksi, että Jumalan rakkaus jokaista ihmistä, maailmaa ja kaikkea elävää kohtaan toteutuisi.

Jumalasta:

Jumala on rakkaus.

 

Kaikki Verson ehdokkaat:

  • sitoutuvat edistämään tasa-arvoisen avioliiton toteutumista kirkossa
  • vastustavat kaikkea syrjintää ja rasismia
  • pitävät sukupuolesta riippumatonta pappeutta itsestäänselvyytenä
  • edistävät päätöksissään kohtuullisuutta ja kestävää kehitystä
  • vaativat parempaa lähimmäisenrakkautta, joka on kirkon ja jokaisen ihmisen tehtävä ja näkyy päätöksissä mm. diakoniatyön taloudellisena arvostamisena
  • ymmärtävät, että tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa ja tekevät sen mukaisia päätöksiä

Yhteyshenkilö Olli Seikkula, 040 775 7480, olli.seikkula@gmail.com

 

(Sivu päivitetty 4.10.2018)

Etkö tiedä ketä äänestäisit? Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa! www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone
Etkö tiedä ketä äänestäisit? Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa! www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone