Tilat toiminnalle

Kiinteistöpalvelut tuottavat kiinteistöjen elinkaarenaikaisia asiantuntijapalveluja Oulun seurakunnille ja seurakuntayhtymälle sekä muille ev.-lut. seurakunnille. Yksikön toiminta sisältää kiinteistöjen rakennuttamisen, kunnossapidon sekä hoito- ja huoltotyön.

Kiinteistöpalvelujen toiminnan tavoitteena on, että Oulun seurakuntayhtymällä on tarkoituksen mukaiset tilat toimintaansa ja että kiinteistöjen arvo säilyy.

Kiinteistöpalvelujen työntekijöiden yhteystiedot ovat täällä.

 


Investoinnit

Haukiputaan seurakuntakeskuksen julkisivujen uusiminen, rakentamisvaihe

Tiedote 30.7.2018

Haukiputaan seurakuntakeskuksen julkisivujen uusimisen rakentamisvaihe on käynnissä. Hankkeessa korjataan uusimalla seurakuntakeskuksen julkisivulaudoitus ja ulkoseinärakenne kokonaan. Sisäpuolisille pinnoille ei pääsääntöisesti tehdä toimenpiteitä.

Rakentamisen tavoiteaikataulu on 7/2018 - 2/2019. Hankkeen urakoitsijaksi on kilpailutuksen perusteella valittu Rakennusliike Matti Autio Oy.

Hankkeen vastuuhenkilö on rakennuttajainsinööri Johanna Vakkuri (p. 040 561 6236,johanna.vakkuri@evl.fi). Hänen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

 

Tuomiokirkkoseurakunnan toimitilat, tarveselvitys

Työryhmän tehtävänä on selvittää Tuomiokirkkoseurakunnan tilatarpeet. Työryhmän työskentelyn valmistumisen tavoiteaikataulu on 05/2018 sekä hallinnolliset lausunnot ja päätökset 06-09/2018.

Työryhmän jäsenet ovat kiinteistöjohtaja Jaana Valjus (pj), Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Satu Saarinen, kiinteistötoimen johtokunnan edustaja Jarmo Husso, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Juha Hänninen, työntekijöiden edustaja Anna-Mari Heikkinen ja sihteerinä Anne Hautamäki.

Yhteyshenkilöinä Kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, jaana.valjus@evl.fi, puh. 0400 681 835 ja Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Satu Saarinen, satu.saarinen@evl.fi, puh. 040 556 7840.

 

Merenranta-leirikeskus, hankesuunnittelu

Tiedote 13.6.2018

 

Tällä sivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.11.2016

  • on hyväksynyt Merenranta-leirikeskuksen tarveselvityksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto 7.6.2018

  • on myöntänyt luvan Merenranta-leirikeskuksen toteutussuunnittelulle.

Yhteinen kirkkovaltuusto 12.6.2018

  • on hyväksynyt Merenranta-leirikeskuksen hankesuunnitelman ja
  • on tehnyt rakentamispäätöksen leirikeskuksen rakentamisesta Isoniemeen ja
  • on myöntänyt hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %).

 

Tavoiteaikataulu leirikeskuksen valmistumiselle Isoniemessä on tammikuu 2021.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt 12.6.2018 päätöksen Isoniemen leirikeskuksen päärakennuksen ja saunarakennuksen sekä varaston purkamisesta sekä Umpimähkän leirikeskuksen rakennusten purkamisesta lukuun ottamatta vuonna 2000 rakennettua varastoa. Purkamisen tavoiteaikataulu on vuosi 2018.

Umpimähkän tonttia kehitetään virkistyskäyttöön kuten uintiin, melontaan ja muuhun retkeilyyn sekä oleskeluun vuoden 2019 aikana.

 

Hankkeen vastuuhenkilö on rakennuttajainsinööri Johanna Vakkuri (puh. 040 561 6236, johanna.vakkuri@evl.fi). Häneen puoleensa voi kääntyä hankkeeseen liittyvissä asioissa.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Leirikeskus-tarveselvitysraportti

Merenrantaleirikeskus hankesuunnittelu 2018