Yhtymän johdon yhteystiedot

Puhelin: (08) 316 1300 (vaihde)
Faksi: (08) 311 8625
Sähköposti: oulunseurakuntayhtyma@evl.fi

Käyntiosoite:
Oulun seurakuntayhtymä, Yhtymän johto
Isokatu 17 (6. krs) PL 122
90101 Oulu

Aukioloajat:
Klo 9-16

Yhtymäjohtajan sijainen Arja Ahonen, puh. +358 40 502 0108


Asianhallintasihteeri
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 9, PL 122
90101 Oulu
Yhtymäjohtajan sijainen 31.12.2018 saakka
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Faksi: 08 311 8094
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu


Taloussuunnittelija
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

Yhtymäjohtaja, sijaisena toimii talousjohtaja Arja Ahonen, p. 040 502 0108
Oulun seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu