Yhteinen kirkkovaltuusto

Seurakuntayhtymän ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto. Valtuustossa on 51 paikkaa, joista kullakin seurakunnalla on oma kiintiönsä. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.

Kirkkovaltuuston kokous on julkinen ja kaikille avoin.

Kirkkovaltuuston tehtäviä:

  • toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen vahvistaminen
  • virkojen perustaminen ja lakkauttaminen
  • rakennushankkeet

Puheenjohtaja Matti Kakko, Oulujoen seurakunnasta. Hänet on valittu kirkkovaltuustoon KATSE-ehdokaslistalta.

Pöytäkirjan pitäjä on yhtymäjohtaja ja pöytäkirjanpitäjän varahenkilönä lakimies.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet löytyvät Yhteystiedot-sivulta.