Klikkaa kartasta, niin se näkyy suurempana.

 

 

16.4.2018: Lue uutinen, jossa Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä kertoo  tulevaisuuden suuntaviivoista.

Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirit osaksi Kiimingin seurakuntaa vuoden 2019 alussa

Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirien alueet liitetään Oulujoen seurakunnasta Kiimingin seurakuntaan 1.1.2019 lukien. Tällä hetkellä ne ovat osa Oulujoen seurakuntaa.

Päätöksen on tehnyt Kirkkohallituksen täysistunto päätti 13.12.2016. Päätöksen taustalla on selvitys, jossa tarkasteltiin Oulun seurakuntien seurakuntarakenteen ajanmukaisuutta ja toimivuutta sekä seurakuntayhtymän toiminnallista rakennetta kokonaisuutena.


Selvityksen mukaan Yli-Iin ja Ylikiimingin liittäminen Kiimingin seurakuntaan luo maantieteellisesti kiinteämmän seurakuntarakenteen, helpottaa tilojen yhteiskäyttöä sekä säästää työntekijöiden matkoihin käyttämää aikaa. Liitoksen johdosta uudistuneella henkilöstörakenteella on mahdollisuus hoitaa iso alue tehokkaammin. Ylikiimingillä ja Yli-Iillä on Kiimingin kanssa myös yhteistä historiaa.

Alkuperäisen aloitteen seurakuntarajojen tarkastelusta Oulun seurakunnissa on tehnyt Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto. Erilaisia vaihtoehtoja tarkasteltuaan yhteisen kirkkoneuvoston asettama ohjausryhmä esitti, että Yli-Ii ja Ylikiiminki liitetään Kiimingin seurakuntaan vuoden 2019 alusta lukien.

 

Ohjausryhmän mukaan liitos vaikuttaisi siten, että Kiimingin ja Oulujoen seurakuntien toiminnallisuus paranee ja seurakuntalaisille kyetään takaamaan parempi palveluiden laatu. Oulujoen seurakunnan haasteet kasvavat Hiukkavaaran alueen asutuksen myötä ja seurakunnan kaupunkimaisuus lisääntyy.

 

Ylikiimingin ja Yli-Iin piirineuvostot ovat antaneet lausuntonsa 18.1.2016 ja 20.1.2016. Tässä lausunnot liitteinä. Myös työntekijöitä on kuultu, he eivät ole jättäneet eriäviä mielipiteitä. Tässä liite työntekijöiden kuulemisesta.

 

Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakunnat ovat olleet myös itsenäisiä seurakuntia: Ylikiimingin seurakunta liitettiin osaksi Oulujoen seurakuntaa vuonna 2007 ja Yli-Ii seurakunta vuonna 2011.

 

Sivu päivitetty 16.4.2018