Piispa Samuel Salmen kirje avioliittolain muutosta koskien

10.2.2017 14.31

Piispa Samuel Salmi Oulun Valkeassa
Oulun hiippakunnan seurakunnille ja papistolle 9.2.2017
 

Avioliittolain muutos 1.3.2017 alkaen on synnyttänyt erilaisia tulkintoja, joiden kanssa kirkossa ja omassa hiippakunnassani nyt eletään. Tämä on haaste piispan viralle, joka on luonteeltaan ykseyden virka. Toivon silti, että yhteys vaikeiden asioiden yli löytyy eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä. On siedettävä erilaisten katsantojen synnyttämää kipua ja elettävä sen kanssa.

 

Piispainkokous on antanut selonteon avioliittolain muutoksen johdosta elokuussa 2016.  Selonteon mukaan 1.3.2017 voimaan astuvan avioliittolain muutoksen myötä pappi ei saa oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria kirkolliseen avioliittoon tai toimittaa avioliiton siunaamista. Siviiliavioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien parien palvelemisessa voidaan seurakunnassa edelleen soveltaa piispainkokouksen vuonna 2010 antamaa pastoraalista ohjetta vapaamuotoisesta rukouksesta.

 

Samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu tietyissä seurakunnan toiminnoissa muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin.  Avioliiton esteiden tutkinta voidaan suorittaa seurakunnassa tai keskusrekisterissä. Seurakunnan tiloja voidaan voimassa olevien ohjeistusten ja käytäntöjen mukaisesti käyttää juhlaa varten.  Seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta voidaan pyydettäessä rukoilla päiväjumalanpalveluksessa.

 

Seurakunnan esirukouksessa on kyse ihmisestä ja hänen kohtaamisestaan. Esirukouksen toimittajan on siten pidettävä huolta sanamuotojen korrektiudesta. Jos esirukousta pyytäneiden joukossa on samaa sukupuolta olevia pareja, sanamuodoksi ei tule ottaa sellaista, jossa puhutaan ”miehestä ja naisesta”. Rukous tällaisten parien ja avioliiton puolesta luetaan yhdessä muiden kanssa. Rukouksena käytetään tällöin avioliittojen erilaisuutta esiin nostamatta kaikkien parien osalta vapaata sanoitusta tai käyttäen lähtökohtana esimerkiksi kirkkokäsikirjan vaihtoehtoa C.  Rukouksessa pyydetään siunausta ja Jumalan läsnäoloa parin elämään. Pappi ei voi kieltäytyä rukoilemasta esirukouksessa siviiliavioliiton solmineiden puolesta.

 

Kuljetaan eteenpäin toinen toistamme kunnioittaen ja luottaen, että Jumala ohjaa kirkkoamme ja kantaa vastuun sen suunnasta!

 

                                    

Samuel Salmi                                                                

Piispa  

« Uutislistaukseen