Uutislistaukseen

Kirkon lyhytterapia nuorille käynnistyy keväällä

Kirkko aloittaa nuorille suunnatun ja maksuttoman terapiavastaanoton Oulussa tänä keväänä. Walk in –terapia on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, jotka voivat tulla vastaanotolle nimettömänä ja ilman ajanvarausta.

Kaksi nuorta istuu toisiaan vasten

Kirkko aloittaa Oulussa nuorille suunnatun Walk in –terapian. Juttelemaan voi tulla nimettömänä ja ilman ajanvarausta. Kuva: Pixabay.

Lyhytterapiassa sovelletaan ratkaisukeskeiselle psykologialle perustuvia menetelmiä. Tapaamisen aikana puhutaan nuoren esille nostamista teemoista ja keskitytään ratkaisuvaihtoehtoihin. 

Lyhytterapian lisäksi Oulun seurakunnat aloittaa Walk in talk –keskustelupalvelun 13–20-vuotiaille. Myös siihen voi osallistua anonyymisti ja aikaa varaamatta. 

Walk in talk -toiminta ei ole terapiaa, mutta siinä nuoren puheeksi ottamia asioita käsitellään ratkaisukeskeisten kysymysten avulla. 

Molempia palveluita voi käyttää kerran tai useammin.

"Usein jo kertakäynti voi auttaa viemään asioita eteenpäin", sanoo suunnittelussa mukana oleva erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa Oulun seurakuntayhtymästä.

Päivystäjät ovat kirkon työntekijöitä tai vapaaehtoistyöntekijöitä, joilla on lyhytterapeutin tai psykoterapeutin koulutus. Vastaanotolle tulijalta ei kysytä kirkon jäsenyyttä eikä tapaaminen ole tilanne, jossa evankelioitaisiin.

Walk in –terapia aloitettiin syksyllä Tampereen Vanhassa kirkossa ja tämän vuoden alussa se on käynnistynyt myös Helsingissä ja Keravalla. Alun perin malli on rantautunut Suomeen Kanadasta.

Kirkko haluaa tukea nuorten mielen hyvinvointia ja vastata omalta osaltaan yhä kasvavaan mielenterveyspalvelujen tarpeeseen.

"Oulussa kaupungin tarjoamiin nuorten mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot. Samaan aikaan kouluterveyskysely kertoo nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä", toteaa Anja Saukkomaa.

"Nämä palvelut eivät korvaa terapiaa, mutta auttavat osaltaan nuorta eteenpäin. Joskus jo tietoisuus saatavilla olevasta avusta voi helpottaa oloa."
 

2.3.2022 12.19