Uutislistaukseen

Sankarihautojen tarinat nostavat esiin sotilaiden henkilöhistoriaa

Uudelle verkkosivustolle toivotaan omaisilta kaatuneiden kuvia ja tarinoita.

Oulun sankarihautausmaa, etualalla Oskari Jauhiaisen tekemä muistomerkki Taistelu on päättynyt

Oulun sankarihautausmaille haudatuista sotilaista kaivataan kuvia ja tarinoita uudelle verkkosivustolle. Kuva: Sanna Krook.

Oulun seurakuntayhtymän seitsemällä sankarihautausmaalla lepää 1025 nuorta sotilasta. Sotilaiden henkilökohtaiset tarinat nousevat esiin uudella verkkosivustolla.

Sankarihautojen tarinat -sivustolla halutaan tuoda esiin erityisesti tavallisten rivisotilaiden henkilöhistoriaa, heidän uhrauksiaan sekä heidän jättämäänsä jälkeä omaan kylähistoriaan.

”Sivustolla on tällä hetkellä useita satoja tarinoita Oulun Intiön sankarihautausmaalle haudatuista sotilaista. Paljon aineistoa kuitenkin yhä puuttuu. Lisää kertomuksia, kuvia, mahdollista kirjeenvaihtoa ja muuta mikrohistoriaa kaivataan”, sanoo hankkeen projektikoordinaattori Jarmo Korhonen.

Aineistoa pyydetään myös muille Oulun sankarihautausmaille haudatuista sotilaista. Jatkossa sivusto laajenee kattamaan kaikki Oulun sankarihautausmaat: Intiön lisäksi Haukiputaan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin sankarihautausmaat. 

Pysäyttäviä tarinoita ja kohtaloita

Jarmo Korhoselle on aineiston keruun ja käsittelyn aikana tullut eteen monenlaisia tarinoita ja kohtaloita. Aineistosta on noussut uudenlaisia näkökulmia jopa historiaa tuntevalle. ”Etenkin Kiestingin taistelussa 1941 kaatuneiden suuri osuus on pysäyttänyt. Tämän taistelun sankarihautoja on huomattava määrä Intiön sankarihautausmaalla.”

Toisen maailmansodan aikana kaatui kaikkiaan noin 94 300 suomalaista sotilasta. Suomen alueelle sankari- ja sukuhautoihin on haudattu tai poissaolevana siunattu noin 85 000 sankarivainajaa. Suomessa on 615 sankarihautausmaata.

Oulun sankarihautojen tarinoiden taltioinnin jälkeen hankkeen tavoitteena on laajentaa tarinoiden taltioiminen myös Suomen muiden sankarihautausmaiden osalta. 

Sankarihautojen tarinat -verkkosivusto löytyy osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/sankarihautojentarinat. Sivulla on myös ohjeet tarinoiden ja valokuvien lähettämiseen.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Suomen kulttuurirahaston rahoitushaun yhteydessä valtakunnallisesti Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, Tammenlehvän perinneliitto ja Sotaveteraaniliitto sekä paikallisesti sotaveteraanijärjestöt, Oulun kaupunki, Oulun hiippakunta ja Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto.

Hankkeen paikallisina rahoittajina ovat Oulun seurakuntayhtymä, Oulun Osuuspankki, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, LähiTapiola ja Osuuskauppa Arina. 
 
Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaa Aline Oy.

22.2.2022 10.54