Uutislistaukseen

Kirkkoon kuuluvien määrä pysyi vakaana Oulussa

Vuoden 2021 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 146 425 oululaista. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 147 069.

Valokuvassa on rippiristi nuoren kämmenellä.

Rippikoulu on kasvattanut suosiotaan Oulussa. Myös kasteissa ja vihkimisissä näkyy nousua. Syksyn seurakuntavaaleissa kaikki 16 vuotta täyttäneet jäsenet pääsevät vaikuttamaan kirkon tulevaisuuteen.

Prosenteissa mitattuna oululaisista kuului kirkkoon 69,8 prosenttia koko kaupungin väkimäärästä (vuonna 2020: 70,9%). Jäsenmäärä siis laski viime vuonna Oulussa 1,1 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna. Koko Oulun hiippakunnan tasolla jäsenyysprosentti on 75,5. Laaja Oulun hiippakunta ulottuu Keski-Pohjanmaan lakeuksilta Lapin tuntureille asti.

Oulun tilanne on linjassa valtakunnallisen kehityksen kanssa. Koko maassa laskua vuoden takaiseen määrään on noin 1,2 prosenttiyksikköä. Tilastokeskuksen ennakkoväkilukuun suhteutettuna kirkon jäsenten osuus koko väestöstä on noin 66,5 prosenttia. 

Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivula ei yllättynyt lukuja katsellessaan:

”Nämä tilastot ovat aika lailla sen trendin mukaisia, mitä kehitys on seurakunnissa ollut. Oulussa seurakuntien jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Positiivista seurakuntien kannalta on, että kastettujen ja rippikoululaisten määrä on jopa hieman kasvanut Oulussa. Toki myös Oulun kaupungin väkiluku on noussut, mutta siihenkin suhteutettuna pidän näitä lukuja valoisina nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta.” 

Alueelliset erot näkyvät kirkon jäsenyydessä koko Suomessa. Esimerkiksi vastikään perustetuilla hyvinvointialueilla ykkösenä on Etelä-Pohjanmaa (82,7%).  Pohjois-Pohjanmaa sijoittuu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan jälkeen kolmanneksi (76%). Alhaisinta kirkkoon kuuluvuus on Helsingin kaupungin alueella (48,9%).  


Kasteet, rippikoulu ja kirkollinen vihkiminen nousussa  

Viime vuonna kirkkoon liittyi 845 oululaista (vuonna 2020: 832) ja erosi 2 679 (vuonna 2020: 2 129).  Oulun seurakunnissa vihittiin kirkollisesti viime vuonna 461 paria (vuonna 2020: 432) ja kastettuja oli 1 422 (vuonna 2020: 1346). Rippikoulun käyneitä Oulussa oli viime vuonna yhteensä 2 252 (vuonna 2020: 2 164).  

Tiedot ovat Oulun seurakuntien vielä epävirallisesta jäsentietotilastosta.   Jäsentilastoissa eivät ole mukana ns. poissaolevat, ulkomailla asuvat kirkon jäsenet, joita oli vuoden 2021 lopussa Oulun seurakunnissa yhteensä 5 722 henkilöä (vuoden 2020 lopussa 5 772).


Jäsenellä on äänioikeus  

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet pääsevät vaikuttamaan kirkon päätöksentekoon äänestämällä seurakuntavaaleissa. 18 vuotta täyttänyt henkilö voi asettua ehdolle vaaliin, ja 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus. Seuraavan kerran seurakuntien uudet luottamushenkilöt valitaan nelivuotiskaudelle marraskuussa 2022. 

 

Kirkon valtakunnallinen jäsenyystiedote 

 

Julkaistu 1.2.2022 

Kuva: Markku Lehtinen, Lahden seurakuntayhtymä/Kirkon kuvapankki. 

1.2.2022 17.38