Uutislistaukseen

Oulujoen seurakunnan työntekijöitä palkinnonjakotilaisuudessa Helsingin Säätytalolla. Kuvassa Oulujoen seurakunnan työntekijät Anu Suomalainen, Maaret Sulkala ja Tom Pajukangas.

Oulujoen seurakunnalle Liikkuva perhe -palkinto

2.12.2021 14.25

Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatuksen tiimi on saanut tänään opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva perhe -palkinnon, joka on suuruudeltaan 7 000 euroa. Palkinnon jakoi tiede- ja kulttuuriministeri  Antti Kurvinen tänään torstaina 2.12. Helsingissä järjestetyssä juhlatilaisuudessa.

Palkinnon perusteena on, että Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatuksen monipuolinen toimintatarjonta on säännöllistä useamman vuoden jatkunutta perheille suunnattua matalan kynnyksen ohjattua ja omaehtoista liikuntaa ja siihen sisältyy perheliikunnasta viestintää. Osallistumisen kynnys on tehty erityisen matalaksi. Toimintaa kuvastaa joustavuus ja mukautuvuus yhteiskunnan perheiden toimintakyvylle kulloinkin asettamiin erilaisiin haasteisiin, kuten koronapandemiaan. Toiminta on maksutonta, kaikille avointa ja sitä kehitetään perhelähtöisesti. 


Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja Maaret Sulkala kertoo, että liikunta on valittu Oulujoella painopisteeksi, koska se tukee kokonaisvaltaisesti perheiden hyvinvointia: 


”Liikunta auttaa ihmistä sekä henkisesti että fyysisesti. Yhteiset liikuntahetket tukevat koko perhettä, myös parisuhdetta ja perheen sisäistä vuorovaikutusta. Haluamme mahdollistaa sen, että myös perheet, joilla ei ole varaa sitovaan ja kalliiseen seuratoimintaan saavat nauttia liikunnan ilosta ilman suorituspaineita.”
 

Liikkuvat ohjelmat -kokonaisuus tukee liikunnallista elämäntapaa koko Suomessa

Oulujoen seurakunnan saama palkinto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Liikkuvat ohjelmat -kokonaisuutta, jonka kautta edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.  Oulujoen seurakunnan lisäksi palkittiin myös Suomen Valmentajat ry, joka sai Piikkarit-pääpalkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Liikkuva aikuinen -palkinto myönnettiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille sekä Hengitysliitolle ja Ikiliikkuja -palkinto Turun kaupungin liikuntapalveluille ja oululaiselle Lintulammen asukasyhdistys ry:lle.

 

Julkaistu 2.12.2021

 

Tiedote 2.12.2021 järjestetystä palkitsemistilaisuudesta valtioneuvoston verkkosivuilla