Uutislistaukseen

Ouluilo auttaa oululaisia

Oulun seurakunnat käynnisti syyskuussa Ouluilo-keräyksen, joka auttaa taloudellisesti heikossa tilanteessa olevia oululaisia. Keräyksen tuotoilla halutaan tukea muun muassa koronakriisin koettelemia. 

Diakoniatyöntekijä pitää kädessään Ouluilo-logon sisältävää kuvaa.

Ouluilo auttaa taloudellisesti heikossa asemassa olevia oululaisia. Kuva: Mervi Päivärinta.


Diakoniatyöntekijä Kari Rekilän mukaan pandemia on korostuneesti pahentanut entisestään jo ennen koronaa vaikeissa tilanteissa olleiden ongelmia.

“Tilanteen heikentyminen on näkynyt selvästi diakoniatyössä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Erityisesti yksinhuoltajaperheiden taloudelliset ongelmat ovat kasvaneet, samoin ikäihmisten köyhyys. Näissä ryhmissä myös yksinäisyys korostuu.”

Keräysvarat ohjataan lyhentämättöminä diakoniatyön kautta avustustoimintaan ilman erillisiä keräyskuluja. Keräyksen varoilla halutaan auttaa niissä tilanteissa, kun muut etuudet ja sosiaalitoimen tuki eivät riitä. Keräys jatkuu tämän vuoden loppuun saakka.

Keräyksestä saadut varat jyvitetään kaikkiin Oulun seitsemään seurakuntaan, jotka jakavat varat edelleen oman diakoniatyönsä kautta. ”Avun tarpeen luonne ja eniten sen tarpeessa olevat kohderyhmät vaihtelevat seurakunnittain, joten on viisainta, että seurakunnan oma diakoniatyö miettii tarkemmin avustuksen kohteet", Rekilä sanoo.

Rekilä on tyytyväinen Oulun alueen omasta keräyksestä. “Aiemmin tämän kaltaiset keräykset on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kun Oulun seurakuntayhtymä sai oman keräysluvan, pystyimme aloittamaan alueellisen keräyksen suunnittelun ja voimme myös jatkossa perustaa omia keräyksiä helpommin. Ouluilo-keräys on ensimmäinen Oulun seurakuntayhtymän oman keräysluvan myötä toteutettu keräys.”

Tarkemmat tiedot keräyksestä ja ohjeet lahjoituksen tekemiseen löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/ouluilo
 

10.11.2021 09.22