Uutislistaukseen

Hautajaiset, valkoinen arkku, kukkia ja pappi. Kuva: Sanna Krook. Hautausten varauskeskus aloittaa Intiön entisessä seurakuntakodissa syksyllä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin loppukesästä.

Ouluun hautausvaraamo

2.7.2021 10.11

Hautaan siunaamisiin liittyvät varaukset keskitetään syksyllä yhteen paikkaan, mutta kotiseurakunnassakin voi edelleen asioida.

Vainajien siunaustilaisuuksiin ja hautaamisiin liittyvät asiat voi jatkossa varata Oulussa yhdestä palvelupisteestä. 

– Asioiden hoito on mahdollista pitkälti yhdellä käynnillä, tiivistää Oulun seurakuntien hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi.

Hautausten varauskeskuksen kautta hoituvat kaikki hautaamiseen liittyvät sopimiset: 

– Arkkuhautauksen tai tuhkaamisen päivämäärän varaaminen. Papin ja kanttorin varaaminen siunaustilaisuuteen. Muistotilaisuuden pitopaikan varaaminen. Tuhkauurnan luovuttaminen omaisille Intiössä. Hautapaikan varaaminen ja haudanhoitosopimusten teko, Vuontisjärvi listaa. 

Siunaava pappi ottaa pian yhteyttä omaisiin ja sopii toimituskeskustelun, jossa käydään läpi siunaustilaisuuden kulkua ja omaiset voivat keskustella papin kanssa omaisestaan ja surustaan.

Varauskeskus sijaitsee Intiössä

Hautausten varauskeskus aloittaa Intiön entisessä seurakuntakodissa syksyllä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin loppukesästä.

Vuontisjärven mukaan hautaamisjärjestelyjen keskittäminen ”yhdelle luukulle” antaa seurakuntalaisille valinnanvaraa ja helpottaa palvelua. Samalla selkiytetään työnjakoa seurakuntalaisille päin. 

Hautausvaraamoon Intiönpolku 2:een keskitetään kaikki hautaamiseen liittyvä asiakaspalvelu. Intiöntie 6:ssa toimivalle Oulun seurakuntien hautaustoimelle sen sijaan kuuluvat etupäässä hautapaikkoihin, tuhkaukseen ja hautausmaiden hoitoon liittyvät käytännön asiat. 

Järjestelyjä tehdään myös vainajan kotiseurakunnassa

Hautausvaraamon aloitettua toimintansa vainajan omaiset voivat edelleen olla hautaamisjärjestelyissä yhteydessä myös vainajan kotiseurakuntaan. 

– Jos haluaa hoitaa asiat kotiseurakunnassa, sekin on mahdollista, Vuontisjärvi sanoo, mutta arvelee, että kanta-Oulun alueella seurakuntalaiset luultavasti käyttävät paljolti hautausvaraamoa. Keskustasta kauempana olevissa seurakunnissa ehkä todennäköisemmin halutaan asioida kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. 

– Omaiset voivat valita, asioivatko omassa seurakunnassa vai hautausvaraamossa.

Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa hautapaikan voi varata seurakunnan virastossa silloin kun hautaaminen tehdään oman seurakunnan alueella olevaan hautausmaahan.

Hautausvaraamoon voi tulla paikalle tai asiat voi hoitaa puhelimitse. Tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa hautaamiseen liittyvät varaukset voisi tehdä myös verkossa. 

Papin työpanos surevien kohtaamiseen

Hautausvaraamolla tavoitellaan ensisijaisesti parempaa palvelua seurakuntalaisille, kun hautaamisasiat voi hoitaa yhdessä paikassa, tiivistää Oulun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen.

Pesonen korostaa, että mahdollisuus hoitaa hautaamiseen liittyviä asioita säilyy kirkkoherranvirastoissa. 

– Luultavasti seurakunnissa, jotka ovat etäämmällä Intiöstä, käännytään enemmän kirkkoherranvirastojen puoleen, Pesonen ennakoi.

Hautausvaraamo sujuvoittaa myös seurakuntien sisäistä toimintaa: 

– Tällä hetkellä hautaamiseen liittyviä ajanvarauksia ja tilavarauksia tekevät seurakuntasihteerit, mutta osassa seurakuntia myös papit. 

Hautausvaraamo vapauttaa pappien työpanosta varsinaisiin papin töihin. 

– Tarkoitus on keskittää tekniset varaustoiminnot harvemmille ja niihin perehtyneille henkilöille. Mahdollisuus kohdata pappi surutilanteessa tai keskustella hänen kanssaan jostain muusta asiasta säilyy edelleen. 

Teksti: Minna Kolistaja. Kuva: Kirkon kuvapankki/ Sanna Krook.

Juttu on julkaistu Rauhan Tervehdyksessä.