Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 8.6.2021

9.6.2021 12.27

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 8.6. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.

Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voi kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli vs. viestintäjohtaja Virpi Mäkitalo p. 040 546 2713.

 

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta kun pöytäkirja on tarkastettu)

 

§ 21 Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

-Yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020;

2. totesi, että seurakuntayhtymän tilinpäätös osoittaa 2 386 197,85 euroa ylijäämää ja

3. päätti, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä 2 386 197,85 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille

 

§ 22 Hautainhoitorahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2020

-Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyi hautainhoitorahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2020

2. totesi, että Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 8 912,91 euroa ylijäämää

2.2 Haukiputaan hautainhoitorahasto osoittaa 9 356,88 euroa ylijäämää

2.3 Kiimingin hautainhoitorahasto osoittaa 508,92 euroa ylijäämää

2.4 Oulunsalon hautainhoitorahasto osoittaa 7 968,24 euroa ylijäämää

3. päätti, että hautainhoitorahastojen ylijäämät siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille

 

§ 23 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

-Merkittiin tiedoksi.

 

§ 31 Vastuuvapaudesta päättäminen seurakuntayhtymän tilivelvollisille

-Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden.

 

§ 24 Kiinteistö 564-430-35-41 Pappila, määräala, kiinteistön kaupan purkaminen

-Yhteinen kirkkovaltuusto:

1. päätti purkaa 564-430-35-41 Pappilan määräalan kiinteistön kaupan;

2. päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtoineen maakaaren (540/1995) 2 luvun 5 §:n mukaisena sopimuksena kiinteistön kaupan purkamisesta;

3. myönsi kiinteistökaupan purkamiseksi ja kustannusten korvaamiseksi 285 425,00 euron (sis. alv) määrärahan ja

4. valtuutti yhtymäjohtajan sekä kiinteistöjohtajan viimeistelemään kyseisen sopimuksen kiinteistön kaupan purkamisesta ja allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen.

 

§ 25 Haukiputaan seurakunnan toimitilat, tarveselvitys

-Merkittiin tiedoksi.

 

§ 26 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Oulun seurakuntayhtymässä

-Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksen esitetyn luonnoksen mukaisesti ja alisti ohjesäännön Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

 

§ 27 Sähköisen kokousmenettelyn määräykset Oulun seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin

-Yhteinen kirkkovaltuusto:

1. hyväksyi yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja johtokuntien johtosäännön muutokset luonnoksissa esitetyillä tavoilla ja

2. alisti ohjesäännön Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

 

§ 28 Vapautus luottamustoimesta, Kati Jurkko

-Yhteinen kirkkovaltuusto totesi Kati Jurkon menettäneen vaalikelpoisuutensa ja vapautti hänet luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa.

 

§ 29 Ilmoitusasiat

-Merkittiin tiedoksi