Uutislistaukseen

Jokainen apua tarvitseva on tervetullut kirkon perheneuvontaan

Viime päivinä julkisuudessa on käyty keskustelua Oulun seurakuntien perheneuvonnan toimintaa ohjaavista periaatteista.

Oulun seurakuntayhtymän johtaja Pekka Asikainen korostaa, että perheneuvonnan palvelut on tarkoitettu kaikille niitä tarvitseville ja Kirkon linjaukset perheneuvonnan arvoista ja suuntaviivoista pätevät myös Oulussa. 


Viime vuonna perheneuvonnassa käytiin lähes 3400 keskustelua ja niistä saatu asiakaspalaute on ollut hyvää.

 

Kirkon perheneuvonnan työtä ohjaavat eettiset suuntaviivat ja strategia:

Kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022 >>
Perheneuvonnan etiikka >>

 

Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön blogi 10.2.2021:
Kirkon perheneuvonta palvelee monimuotoisia perheitä ja pareja >>

 

19.2.2021 13.01