Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 19.11.2020

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 19.11. klo 16.15 alkaen.

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

Talousarvio 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Oulun seurakunnissa on tehty syksyn ajan talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuoteen 2026.

Säästötoimia tarvitaan seurakuntien toiminnan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Jäsenmäärän ja kirkollisverotulojen laskuun on kaikissa seurakunnissa sopeuduttava. Covid-19 pandemian vaikutukset sekä talouteen että seurakuntien toimintaan nopeuttivat sopeutustoimia. Haluamme tehdä hyvissä ajoin säästöpäätöksiä, jotta muutokset tapahtuvat hallitusti usean vuoden aikana.

Ensi vuonna toteutettavia säätötoimia ovat investointien siirtäminen parilla vuodella. Vuonna 2021 työntekijät vaihtavat 30 % lomarahasta viikon lomaksi. Asiasta on sovittu työtekijöiden kanssa.

Aikaisempina vuosina kuluja on leikattu tasaisesti toiminnasta. Niin sanottu juustohöylän käyttö ei ole enää mahdollista eikä kovin järkevää. Tällä kertaa valtuustolle esitetään päätettäväksi suunnitelma, jossa säästöt saavutetaan pääasiassa toimintojen ja rakenteiden uudistuksilla.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen toteaa talousarvion esipuheessaan näin:

”Covid-19 pandemian vaikutukset sävyttävät tulevan vuoden 2021 aikana seurakuntien toimintaa. Epidemia lisää osaltaan ihmisten turvattomuutta. Samoin se hankaloittaa seurakuntien jokapäiväistä toimintaa. Muuttunut tilanne pakottaa seurakunnat etsimään uusia väyliä seurakuntalaisten tavoittamiseksi ja tukemiseksi. Täten esimerkiksi digitalisaatio on ottanut ja tulee ottamaan harppauksen seurakuntien päivittäisessä työssä. Samoin verkostoituminen toteutuu uudella tavalla haasteellisessa tilanteessa.”

Henkilöstöä vähennetään eläkkeelle siirtymisten ja toimintojen uudelleen arvioinnin kautta parilla kymmenellä hengellä vuoteen 2026 mennessä. Eläkkeelle jää vuosina 2021–2026 yhteensä 108 työntekijää. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021–2023 sisältää henkilöstösäästöjä 380 000 euroa. Kiinteistösäästöjä saavutetaan useita satoja tuhansia muun muassa ottamalla huomioon entistä paremmin tilojen käyttöasteet.

Vuoteen 2026 mennessä kulut vähenevät 2,3 miljoonalla eurolla, mikäli säästösuunnitelma toteutuu. Se on summa, joka asetettiin säästötavoitteeksi keväällä. Seurakuntayhtymän kulut ovat yhteensä 34 miljoonaa euroa.

Talousarvio 2021:

Vuonna 2021 toimintakulut ovat 34 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 5,6 miljoonaa euroa. Kulut kasvavat 1,5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Verotuloja arvioidaan kertyvän 35 miljoonaa euroa, joka on 2,2 prosenttia verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Investointikulut ovat 2,3 miljoonaa euroa.

 

 _______________________________________________________________________________________

 

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 19.11. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

 

Käsitellyt asiat

 

§162 (1 liite) Vuoden 2020 työhyvinvointitutkimuksen tulokset

1. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi työhyvinvointikyselyn tulokset tiedoksi. 

2. Seurakuntien ja palveluyksiköiden tulee edetä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman työhyvinvointiprosessikaavion mukaisesti. 

 

§164 Hautauspalvelumaksut 1.1.2021 alkaen

Yhteinenkirkkoneuvosto: 

1. Hyväksyi hinnankorotuksen arkkuhautausmaksun osalta esitetyllä tavalla. 

2. Vahvisti hautauspalvelumaksut 1.1.2021alkaen. 

 

§166 (1 liite) Talousarvio vuodelle 2021 sekä toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1. esittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 -2023; 

Esitys sisältää seurakuntien toimintakyvyn turvaamiseksi päätetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet. Toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2021 – 2026. 

 

2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Investointisuunnitelman 2021- 2023. Investointien kustannusarvio on sitova. Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion 4. 
 

Kiinteistöinvestointisuunnitelma 

 

 

 

 

 

2021-2023 

Talouden turvaaminen -ohjelman mukaan 

 

 

Investointikohde 

 

 

 

 

 

A. Rakentamisvaiheessa olevat 

Kustannusarvio 

Käytetty 

TA 2021 

TS 2022 

TS 2023 

Oulujoen kirkko, av-tekniikan perusparannus 

100 000 

 

 

100 000 

 

Suvelan leirikeskus, piha-alueet * 

300 000 

 

300 000 

 

 

 

400 000 

 

300 000 

100 000 

B. Suunnitteluvaiheessa olevat 

Kustannusarvio 

 

TA 2021 

TS 2022 

TS 2023 

Tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

 

Intiön kappeli, peruskorjaus 

5 950 000 

 

665 000 

3 000 000 

2 285 000 

Yli-Iin toimitilat 

1 122 000 

65 000 

50 000 

607 000 

400 000 

 

8 072 000 

 

1 715 000 

3 607 000 

2 685 000 

C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat 

Kustannusarvio 

 

TA 2021 

TS 2022 

TS 2023 

Pyhän Tuomaan kirkko, peruskorjaus 

4 200 000 

 

200 000 

300 000 

1 700 000 

Juuman leirikeskus, keittiön peruskorjaus 

300 000 

 

 

300 000 

 

Ylikiimingin kirkko, valaistuksen peruskorjaus 

100 000 

 

 

 

 

Haukiputaan kirkko, av-tekniikan perusparannus 

100 000 

 

 

 

 

Oulujoen pappila, peruskorjaus 

700 000 

 

 

 

350 000 

Intiön tsto-huoltorakennus, uudisrakentaminen 

1 100 000 

 

 

 

30 000 

Haukiputaan kirkko, ympäristön kehittäminen 

950 000 

 

 

 

 

Intiön hautausmaa ja varikkoalue,viemäriverkoston 

ja aluevalaistuksen peruskorjaus 2022-2026 

2 780 000 

 

 

50 000 

50 000 

 

10 230 000 

 

200 000 

650 000 

2 130 000 

D. Tarveselvitysvaiheessa olevat 

Kustannusarvio 

 

TA 2021 

TS 2022 

TS 2023 

Kiimingin seurakunta, toimitilojen tarveselvitys 

30 000 

 

30 000 

 

 

Haukiputaan seurakunta, toimitilojen tarveselvitys 

30 000 

 

30 000 

 

 

Karjasillan seurakunta, toimitilojen tarveselvitys 

30 000 

 

30 000 

 

 

Kiimingin seurakuntakeskus, peruskorjaus 

3 050 000 

 

 

50 000 

100 000 

Oulunsalon seurakunta, toimitilat 

1 000 000 

 

 

100 000 

900 000 

Haukiputaan seurakuntakeskus, peruskorjaus 

2 650 000 

 

 

 

 

Intiön vanha kappeli 

880 000 

 

 

 

 

Pyhän Luukkaan kappeli, peruskorjaus 

2 300 000 

 

 

 

 

Kiimingin kirkko, peruskorjaus 

1 050 000 

 

 

 

 

Maikkulan kappeli, peruskorjaus 

2 650 000 

 

 

 

 

Sanginsuun seurakuntatalo, peruskorjaus 

440 000 

 

 

 

 

Kastellin kirkko, peruskorjaus 

2 070 000 

 

 

 

 

Koskelan seurakuntatalo 

1 350 000 

 

 

 

 

Kellon seurakuntakoti 

1 800 000 

 

 

 

 

 

19 330 000 

 

90 000 

150 000 

1 000 000 

Kiinteistöinvestoinnit yhteensä 

38 032 000 

 

2 305 000 

4 507 000 

5 815 000 

Investoinnit urkuihin 

1 613 000 

128 000 

 

 

208 000 

KAIKKI YHTEENSÄ 

39 645 000 

 

2 305 000 

4 507 000 

6 023 000 

 

 

 

 

 

 

* palautettu valmisteluun 

 

 

 

 

 

** Kiimingin kirkon av-tekniikan perusparannusmääräraha on siirretty Ylikiimingin 

kirkon valaistuksen peruskorjauksen määrärahaksi 

         

 

3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteessä olevan Henkilöstösuunnitelman 2021 -2023 mukaiset muutokset henkilöstössä. 

 

Seurakuntatyön erityispalvelut 

 • Kaksi lastenohjaajaa eläköityy vv. 2021 – 2022. Toinen tehtävä jätetään täyttämättä. (liittyy edelliseen säästösuunnitelmaan), Säästö 30 000€.
 • Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan 60% tehtävät siirretään erityisnuorisotyön ohjaajan tehtävänkuvaukseen 1.1.2021 – 31.12.2022 (ehdollisena 2023). Palvelevan puhelimen vuosittainen säästö on 25 000€ vuonna 2021 ja 2022. Erityisnuorisotyön ohjaajan virkaa jatkettaessa vuonna 2023 kustannusvaikutus 15 000 €.
 • DOM yhteisötyöntekijä vv 2021-2022 (ehdollisena 2023-2024) kustannusvaikutus 45 000€/v.
 • DOM myymälätyöntekijä vv 2021-2022 (ehdollisena 2023-2024) 30h/vko kustannusvaikutus 25 000€/v.
 • Vanhustyön pastorin virka täytetään määräaikaisena 1.3.2021– 31.12.2023, säästö 2 kk aikana 10 000€.
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 4 420€/v.
 • Yhteensä säästö huomioiden DOMin lisäkustannukset 10 580 €/vuodelle 2021. Muutoin säästö 69 420 euroa. 

 

Aluekeskusrekisteri 

 • Aluekeskusrekisterin toiminnan käynnistyttyä Oulun seurakuntayhtymän osalta nettohenkilöstömenot eivät kasva yli sopimuskorotusten. Rekisterinjohtajan ja palveluesimiehen henkilöstömenoista muodostuu säästöä aluekeskusrekisterinlaajentuessa. 
 • Neljä palvelusihteerin työsuhdetta, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki kustannukset, ei kustannusvaikutuksiaseurakuntayhtymälle 
   

Talous- ja tukipalvelut 

 • Eläköitymisen myötä jätetään palvelusihteerin (1.1.2021 alkaen yhtymän johto) työsuhde täyttämättä. Aulapalvelut siirtyvät tuomiokirkkoseurakuntaan. Säästö 42 000€/v 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 741 €/v 
 • Yhteensä säästö 42 741 €vuositasolla. 
   

Yhtymän johto 

 • Toiminnallisuuden kehittäminen; kaksi palvelusihteerin työsuhdetta ja yksi asianhallintasihteerin työsuhde siirretään talous- ja tukipalveluista yhtymän johdon yksikköön, ei kustannusvaikutuksia 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 9 100€/v 
   

Henkilöstöpalvelut 

 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 741 €/v 
   

Kiinteistöpalvelut 

 • Emäntä, Isoniemi jätetään täyttämättä vv 2021-2023, säästö 41 000€/v 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 5 850€/v 
 • Yhteensä säästö 46 850 €vuositasolla 
   

Hautauspalvelut 

 • Säästetään määräaikaisissa kesätyöntekijöissä. Säästö 44 200€/v. 
 • Luovutaan tuntipalkkaisen haudankaivajan työsuhteesta (40 000 €). Osa palkkamäärärahasta siirtyyostopalveluihin. 
 • Kaksi palvelusihteeriä keskusvaraamoon. Sisäisinä siirtoina seurakunnista määrärahoineen (84 000€/v). 
 • Yhteensä säästö 44 200 €vuositasolla. 


Viestintäpalvelut  

 • Jätetään täyttämättä määräaikaisen tiedottajan työsuhde 1.10.2021 alk. Säästö 50 000€/v. 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästöä 2 730€/v 
 • Yhteensä säästö 52 730 € vuositasolla  
   

Tuomiorovastikunta 

 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot, säästö 1 800€/v 
   

Oulujoen seurakunta 

 • Jätetään täyttämättä seurakuntapastorin virka vuosina 2021 - 2022 ja lastenohjaajan työsuhde vuonna 2023. Vuosittainen säästö 2021-2022 57 000 € ja v 2023 42 000€. 
 • Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasihteeri 0,3 htv), sisäinen määrärahan siirto 15 000€/v. 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot säästö 9 870€/v 
 • Yhteensä säästö 66 870 €vuositasolla 
   

Kiimingin seurakunta 

 • Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasihteeri 0,5 htv), sisäinen määrärahan siirto 21 000€/v. 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 12 000€/v 
 • Yhteensä säästö 12 000 €vuositasolla. 
   

Oulun tuomiokirkkoseurakunta 

 • Lastenohjaajan eläköityessä työsuhde jätetään täyttämättä 1.9.2021- 31.12.2024. Säästö 42 000€/v. 
 • Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasihteeri 1,0 htv), määrärahan sisäinen siirto 42 000€/v. 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 19 664€/v 
 • Yhteensä säästö 61 664 €vuositasolla 
   

Tuiran seurakunta 

 • Lastenohjaajan eläköityessä työsuhde jätetään täyttämättä määräajaksi. Työsuhde täytetään 1.8.2021 ja uudelleen arviointi toukokuu 2022. Säästö 21 000€/v. 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 14 222€/v. 
 • Yhteensä säästö 35 222 €vuositasolla 
   

Karjasillan seurakunta 

 • Lastenohjaajan (25%), sairaalassa työskentelevä, eläköityessä työsuhde jätetään täyttämättä. Säästö 10 000€/v 
 • Karjasillan seurakuntapastorin virka täytetään 1.5.2021-31.12.2023, säästö 19 000 € vuonna2021 
 • Lastenohjaajan (25%), sairaalassa työskentelevä, sisäinen siirto seurakuntatyön erityispalveluihin. Määrärahan sisäinen siirto 10 000€. 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot 22 055€/v 
 • Yhteensä säästö 51 055 €vuositasolla 


 Haukiputaan seurakunta 

 • Seurakuntasihteerin eläköityessä jätetään työsuhde täyttämättä. Säästö 42 000€/vuosi. 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot. Säästö 8 882€/v 
 • Yhteensä säästö 50 882 €vuositasolla 
   

Oulunsalon seurakunta 

 • Yhteistyön lisääminen/tehtävien jakaminen naapuriseurakuntien kanssa (seurakuntasihteeri 0,2 htv), määrärahan sisäinen siirto 8 400€/v 
 • Määräaikaiset palvelussuhteet/palkkiot 4 354€/v 
 • Yhteensä säästö 4 354 €vuositasolla 
   

Säästötavoite yhteensä 

 • Säästö virat ja työsuhteet, 469 200€ 
 • Säästö määräaikaiset palvelussuhteet/kesätyöntekijät/palkkiot, 114 629€ 
 • Lomaraha, 255 000 € 
 • Lisäkustannukset (DOM), 70 000€ 
 • Luottamustoimen säästötavoite -10% 11 700€ 
 • Nettosäästö (ilman DOMia) 850 529€ 
   

Muita toimenpiteitä 

 • Seurakuntasihteerien sijaistaminen hoidetaan seurakuntien/seurakuntayhtymän yhteistyönä, eikä sijaisiapalkata 
 • Seurakuntamestareiden sijaisuuksia lisätään yli seurakuntarajojen, tarvittaessa töihin kutsuttavien seurakuntamestareiden käyttöä vähennetään 
 • Ohjeistus pappien ja kanttoreiden sijaistamisesta yli seurakuntarajojen 
 • Valmistellaan myös muiden työntekijäryhmien velvoitetta sijaistaa yli seurakunta-/palveluyksikkörajojen 
   

Virkojen/työsuhteiden täyttämiset 

 • Palvelusihteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.2.2021alkaen 
 • Palvelusihteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.2.2021alkaen 
 • Palvelusihteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.5.2021alkaen 
 • Palvelusihteeri, aluekeskusrekisteri, ulkopuoliset asiakkaat maksavat kaikki välittömät ja välittömät kustannukset 1.12.2021alkaen 
   

Valmistelussa 

 • Jatketaan vuodella erityisnuorisotyönohjaajan virkaa ajalle 1.1.2023- 31.12.2023, 15 000 € 

4. Varataan seurakuntaneuvostoille tilaisuus kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaisen lausunnon antamiseen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen, joka pidetään 8.12.2020. 

 

§167 Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2023

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023 yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

§168 Yhtymän johdon talousarvion ylitysten kattaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhtymän johdon pääosin koronasta johtuvat ylitykset hyväksytään ja ne katetaan edellä esitetyn taulukon 1mukaisesti.

 

§169 Luottotappiot

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luettelossa olevat luottotappiot saatavista, yhteensä 26898,08 euroa.

 

§170 (2 liitettä) Seurakuntayhtymän tukimaksu Kirkon mediasäätiölle vuonna 2020

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Kirkon mediasäätiön toimintaa tuetaan vuonna 2020 seurakuntien jäsenlukuun perustuvalla maksulla 0,10 euroa/jäsen. Jäsenmäärän ollessa 147 031 tuen määrä on 14 703 euroa. Tuki rahoitetaan viestintäpalvelujen budjettiin varatulla määrärahalla. 

 

§171 Vapautus luottamustoimesta, Toni Holappa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se  

toteaa Toni Holapan menettäneen vaalikelpoisuutensa ja vapauttaa hänet luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa;ja 
toteaa Arto Kourin tulevan Toni Holapan tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi. 
valitsee henkilökohtaisen varajäsenen Irja Lahdensivulle
 

§172 Kulukorvaus Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille oman laitteen käytöstä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto  

 • siirtyy käyttämään vuoden 2021 ensimmäisestä kokouksesta alkaen Tweb- asianhallintajärjestelmää, jonka kautta yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet saavat kokouskutsut, esityslistat sekä muun kokousmateriaalit sähköisesti käyttöönsä aiemmin postitse lähetettävän materiaalinsijaan, 
 • päättää, että omalla laitteella käyttäville yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan 1.1.2021 alkaen oman laitteen käyttämisestä veronalaista kulukorvausta 50 euroa vuodessasekä 
 • päättää, että mikäli em. elinten luottamushenkilöllä ei ole mahdollista käyttää omaa laitetta, seurakuntayhtymä hankkii hänen käyttöönsä sopivan laitteen. 
   

§174 (1 liite) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien hautaustoimen päällikön päätöksestä tehtyä valitusta, Kangas

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto- oikeuden päätöksen koskien hautaustoimen päällikön päätöksestä tehtyä valitusta Kankaan asiassa.

 

§175 Tietosuojavastaavan nimeäminen vuodelle 2021

 

Yhteinen kirkkoneuvosto: 

 1. päätti nimetä Oulun seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien tietosuojavastaaviksi 1.1.–31.12.2021 aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan, lakimies Kristiina Harjuautin ja tietohallintopäällikkö Pentti Pekkarisen. Heille kullekin maksetaan tästä toimesta erilliskorvauksena 130 euroakuukaudessa. 
 2. päätti, että Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa tietosuojavastaavapalvelun niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun aluekeskusrekisteriin tai ovat tehneet päätöksen siihen liittymisestä (1.10.2020 Hailuoto, Kalajoki, Keminmaa, Kempele, Kolari, Lumijoki, Muhos, Pello, Posio, Raahe, Siikalatva, Taivalkoski, Tervola, Tyrnävä, Utajärvi ja Ylitornio) sekä niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun IT-alueelle (koskettaa tällä hetkellä Iin seurakuntaa). Seurakunta, joka nimeää Oulun seurakuntayhtymän tietosuojavastaavat myös omikseen, sitoutuvat maksamaan Oulun seurakuntayhtymälle 5 senttiä per jäsen (läsnä oleva väestö edellisen vuoden viimeisenä päivänä). Palvelu tarjotaan myös Iin seurakunnalle, joka kuuluu Oulun tuomiorovastikuntaan. Nämä sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, jokaisen seurakunnan kanssa tehdään erillinen, saman sisältöinensopimus. 
 3. Yhtymäjohtajan asettama tietosuojatyöryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2021 loppuun ja jokainen Oulun yhtymän seurakunta ja yksikkö nimeää tietosuojanyhteyshenkilön. 
   

§176 (2 liitettä ) Soittokunnan toiminnanohjaajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut   

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi soittokunnan toiminnanohjaajan virkaan Pauliina Sormusen, sijoituspaikka seurakuntatyönerityispalvelut. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. 

 

§177  Sairaalasielunhoitajan avoimen viran hoitaminen, Keskitalo Marja

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata sairaalapastori Marja Keskitalo 60% työajalla ajalle 1.1 2021 – 31.1.2021 hoitamaan avointa sairaalapastorin virkaa. Viran vakituinen hoitaja ottaa viran vastaan1.2.2021. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito ja viran täyttöprosessi. Marja Keskitalolle pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta. 

 

§178 (2 liitettä) Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Henna Ylisirniön, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri. Varalle valittiin Tommi Nieminen ja Laura Paso. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 

§179 Vastaanottosihteerin määräaikaisen työsuhteen täyttäminen ajalle 1.1.2021–31.3.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa vastaanottosihteeri Marjo Orasen työsuhdetta ajalle 1.1.2021 – 31.3.2021, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. Perusteluna 1.1.2021 vapautuvan vastaanottosihteerin työsuhteen hoitaminen ja työsuhteen täyttöprosessi.
 

§180 Vt. soittokunnan toiminnanohjaaja Pauliina Sormusen sivutoimilupahakemus

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi vt. soittokunnan toiminnanohjaaja Pauliina Sormuselle sivutoimiluvan ajalle 2.9.2020– 31.12.2020 sekä ajalle 1.1.2021- 31.5.2021, jos Sormunen jatkaa soittokunnan toiminnanohjaajan viran hoitajana.

 

§181 Perheneuvoja Johanna Siiran sivutoimilupahakemus

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi perheneuvoja Johanna Siiran sivutoimiluvan ajalle 1.1.2021 –31.12.2021.

 

§182 Salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24)

§183 (1 liite) Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku

§184 (7 liitettä) Viranhaltijapäätökset

§185  Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 3.11.2020 päätösten täytäntöönpano

§186  Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 8.12.2020

§187 Ilmoitusasiat

§188 Kokouksen päätös

20.11.2020 10.36