Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 15.10.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 15.10.2020.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.

Päätökset yhteisessä kirkkoneuvostossa 15.10.2020

(Pöytäkirja on epävirallinen siihen saakka, kunnes se on tarkastettu.)

§148 Koronatilannepäivitys 

Merkittiin tiedoksi.

§149 Tuloveroprosentinmäärääminen vuodelle 2021 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Oulun seurakuntayhtymän veroprosentiksi vahvistetaan 1,30 prosenttia vuodelle 2021.

§151 Sairaalasielunhoitajanviran täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut      

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi sairaalasielunhoitajan virkaan Kari Ruotsalaisen, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut.  Varalle valittiin Soile Tuusa.     

§152 Palvelusihteerinpysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri.

§154 Viranhaltijapäätökset 

Merkittiin tiedoksi

§155 Yhteisenkirkkovaltuuston kokouksen 6.10.2020 päätösten täytäntöönpano 

§156 Asialistayhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 3.11.2020  

§157 Ilmoitusasiat 

§158 Kokouksen päätös 

§159 Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus seurakuntien diakoniatyön tukemiseen 

Merkittiin tiedoksi ja valtuutettiin yhtymäjohtaja ja talousjohtaja allekirjoittamaan sopimus kirkon keskusrahaston kanssa.

16.10.2020 08.18