Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 1.10.2020

2.10.2020 08.06

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 1.10. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

Käsitellyt asiat

§139 Kokouksen osallistujat

§140 Kokoustiedot

§141 (1 liite) Caritas-säätiön tulevaisuus

Yhteinen kirkkoneuvosto osallistui Caritas-Säätiön edustajien kanssa säätiön tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun.

§142 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§143 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen