Uutislistaukseen

Laaja työhyvinvointihanke vastaa kirkon muuttuvaan rooliin yhteiskunnassa

Oulun seurakuntayhtymä on käynnistänyt ESR-hankkeen, jossa parannetaan seurakuntien työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista. Tavoitteena on, että seurakunnat osaisivat entistä paremmin vastata hengellisyyden muutokseen ja seurakuntalaisten tarpeisiin.

Oulun_seurakunnat_Tuomiokirkko2-0.jpg

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoittaman ”Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä” -hankkeen päätoteuttaja on Oulun seurakuntayhtymä. Osatoteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Lisäksi yhteistyökumppaneina mukana ovat Limingan rovastikunta ja Oulun ortodoksinen hiippakunta. 


”Ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen tarve haastaa meitä kehittymään ja palvelemaan seurakuntalaisia aiempaa monipuolisemmin, myös digitaalisesti. Haluamme löytää uusia keinoja madaltaa kynnystä lähestyä seurakuntaa ja tällä hankkeella parannamme henkilöstömme osaamista ja sitä kautta valmiuksia kohdata tämän päivän seurakuntalainen”, kertoo Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho.


Hanke istuu hyvin Oulun seurakuntayhtymän uuteen strategiaan, jonka yhtenä tavoitteena on vastata työelämän muutokseen. Hankkeessa vahvistetaan työntekijöiden omaa asiantuntijuutta, itsensä johtamista ja tiimityöskentelytaitoja. Myös digitaalisten valmiuksien ja talousosaamisen parantaminen sekä henkilöstön ikääntymisen vaikutusten huomioiminen seurakunnan työssä on hankkeessa keskeistä.  


”Yhteensä 700 työntekijää koskettava hanke kattaa kaikki Oulun seurakuntien työntekijät sekä Limingan tuomiorovastikunnan ja Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien henkilöstön. Näin laajaa kirkon työhyvinvointihanketta ei ole aiemmin toteutettu ja se on jo nyt herättänyt laajaa kiinnostusta seurakuntayhtymissä Etelä-Suomessa”, iloitsee hankepäällikkö Kim Wasama


Valtakunnallinen kirkon alan kouluttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy tuo mukaan oman tutkimus- ja asiantuntijaosaamisensa. Oulun hiippakunta on Suomen maantieteellisesti laajimpana hiippakuntana tärkeässä roolissa, kun hankkeen tuloksia ja käytäntöjä tuodaan muidenkin seurakuntien ulottuville. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

 

Lisätietoja:
Henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, 040 510 2843, seppo.pitkaaho@evl.fi 
Hankepäällikkö Kim Wasama, Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, 040 571 4763, kim.wasama@evl.fi

 

 

7.9.2020 08.33