Uutislistaukseen

Tuiran seurakunta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä testamenttilahjoituksen avulla 

Tuiran seurakunta on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on alueella asuvien ikäihmisten tavoittaminen ja yksinäisyyden lievittäminen. Toukokuuhun asti jatkuva projektissa kehitetään myös yhteistyötä Oulun kaupungin ja ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen kanssa. 

Vanhus istuu kädet sylissään.

Noin viideosa oululaisista ikäihmisistä kokee itsensä yksinäiseksi.

Lähtökohdat ovat hyvät, sillä Tuiran seurakunta tekee jo nyt yhteistyötä muun muassa Oulun Löytävän Vanhustyön verkoston, Oulun kaupungin elämänkaariverkoston ja Kirkkopalvelujen Ikäarvokkaan kanssa.  Projektin toteuttamisen mahdollistaa yksityisen seurakuntalaisen tekemä testamenttilahjoitus. 

Tuiran seurakunta kattaa Tuiran, Puolivälinkankaan, Koskelan, Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueet, joilla asui vuoden 2019 lopussa 9 479 yli 65-vuotiasta. 
 

Yksinäisyyden vähentäminen on ykköstavoite 
 

Vuoden 2016 Oulun kaupungin ikääntyvien hyvinvointikyselystä ilmeni, että viidesosa oululaisista ikääntyvistä kokee itsensä yksinäiseksi.
 
” Viime keväänä toteutettu Oulun kaupungin, järjestöjen ja seurakuntien soittokampanja yli 70-vuotiaille vahvistaa sen, että liian moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä kaupungissamme. Koronapandemia on rajoittanut entisestään yksin elävien kontakteja muihin ihmisiin. Haasteena on, että usein he, jotka eniten tarvitsisivat kohtaamista ovat vaikeimpia löytää”, kertoo projektipäällikkö Sirpa Vähäaho-Kuusisto Tuiran seurakunnasta.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vuonna 2018 oululaisista 75-vuotta täyttäneistä asui kotona noin 91 prosenttia ja yksinasuvia 75-vuotiaista oli 46 prosenttia.  Ikäihmisten palveluntarpeen arvioidaan kasvavan merkittävästi. Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaita oli vuonna 2019 Oulussa 33 286, ja väestöennusteen mukaan vuonna 2025 heitä on 40 084 henkeä. Vuonna 2030 Oulussa asuu jo 45 189 yli 65-vuotiasta. 
 

 

Kuva: Congerdesign/Pixabay

Julkaistu 7.9.2020 

7.9.2020 11.54