Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 14.5.

15.5.2020 08.34

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 14.5. klo 16.15 alkaen.


Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

 

Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 14.5.2020


§55 - Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

§56  (1 liite) Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019

Merkittiin tiedoksi.

§57 - Varajäsenen valinta haastattelutyöryhmään

Valittiin Eeva Pouke.

§58 - Soittokunnan toiminnanohjaajan viran haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Vedettiin listalta pois.

§59 - Soittokunnan toiminnanohjaajan avoimen viran hoitaminen, Sormunen Pauliina ajalle 1.6. –30.9.2020

Jatkettiin  Pauliina Sormusen työsuhdetta 1.6. 2020 alkaen toistaiseksi kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.


§60 (1 liite) Seurakuntasihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Valiittiin Hannele Jurmu, varalle Mervi Nikkanen

§61 (1 liite) Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

Valittiin Hannu Luukinen, varalle Jaana Liedes

§62 - Tiedottajan määräaikaisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana viestintäpalvelut

Määräaikaiseksi tiedottajaksi ajalle 1.8.2020 - 30.9.2021 valittiin Ulla Keski-Filppula, varalle Eveliina Pylväs. 

§63 (7 liitettä) Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi

§64 - Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§65 - Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen