Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 13.2.

14.2.2020 10.09

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 13.2. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.

Listalle tuli ennakkotiedotuksen jälkeen uutena asiana kohta 26. Pykälät 8 ja yhdeksän poistettiin listalta.

Tiedot ovat epävirallisia siihen saakka kunnes kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu.

Virallinen kokouksen pöytäkirja julkaistaan noin viikon sisällä  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko .

 

§1 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

 

§2 Ero luottamustoimesta, Kallio-Pulkkinen Soili

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. myönsi Soili Kallio-Pulkkiselle eron luottamustoimesta yhteisen kirkkoneuvoston edustajana seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnassa ja palkkatyöryhmässä;

2. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

a) myöntää Soili Kallio-Pulkkiselle eron luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa;

b) kutsuu yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Mikko Koskelan Toimivat seurakuntalaiset -ryhmän (Karjasillan seurakunta) ensimmäisen varajäsenen paikalta;

c) valitsee jäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon.

 

§3 Rauhan Tervehdys -lehden julkaiseminen ja kustantaminen 1.1.2022 alkaen

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päätti  ilmoittaa, että Oulun seurakuntayhtymä suhtautuu myönteisesti Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen suunnitelmaan siirtää lehden julkaisuoikeudet Oulun seurakuntayhtymälle.

2. päätti, että seurakuntayhtymä ryhtyy aluksi virkamiestyönä valmistelemaan omalta osaltaan Rauhan Tervehdys –lehden julkaisemista ja kustantamista 1.1.2022 alkaen alustavan aikataulun mukaisesti.

3. päätti ilmoittaa Rauhan Tervehdys ry:n hallitukselle, että seurakuntayhtymä voi tehdä nykyisenlaista lehtiyhteistyötä lähiseurakuntien kanssa, mikäli se alkaa kustantaa Rauhan Tervehdys –lehteä.

4. päätti  valtuuttaa yhtymäjohtajan aloittamaan neuvottelut Rauhan Tervehdys ry:n kanssa Rauhan Tervehdys –lehden julkaisuoikeuksien siirtymisestä seurakuntayhtymälle.

§4 Suvelan leirikeskus, piha-alueen peruskorjaus, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha

Yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian jatkovalmisteluun.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen. Tekstin saa pyytää esittelijältä.

 

 §5 Oulujoen kirkon pääurkujen peruskorjaus, rakentamispäätös ja määräraha

Yhteinen kirkkoneuvosto

1.hyväksyi Oulujoen kirkon pääurkujen peruskorjauksen suunnitelmat, kustannusarvio 115.000 euroa (sis. alv 24%):

2.päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

·       hyväksyy Oulujoen kirkon pääurkujen peruskorjauksen suunnitelmat, kustannusarvio 115.000 euroa (sis. alv 24%) ja

·       tekee rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 115.000 euroa (sis. alv 24 %).

 

§6 Oulun seurakuntayhtymän ja seurakuntien ympäristöselvitys 2018 ja ympäristöohjelma 2019-2023

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

-  hyväksyä Oulun seurakuntayhtymän ja seurakuntien ympäristöselvityksen 2018 ja ympäristöohjelman 2019-2023

- hakea Kirkon ympäristödiplomia Kirkkohallitukselta, kun ulkoinen auditointi on suoritettu

- päätettiin nimetä tiedottaja Sanna Krookin tilalle työryhmään tiedottaja Ulla Keski-Filppula.

 

§7 Oulun seurakuntayhtymän strategia 2026 ja kevään 2020 toimenpiteet

               Merkittiin tiedoksi.

 

§8 Oikaisuvaatimus, Aluekeskusrekisterin johtajan palkkauksen määrittäminen

                Poistettiin listalta.

 

§9 Oikaisuvaatimus, Tietosuojavastaavan nimeäminen

                Poistettiin listalta.

 

§10 Opintomatka-anomus Sheffield 2020

Yhteinen kirkkoneuvosto nimää oppilaitostyöntekijät Jenni Siljander ja Salla Havukainen-Junno osallistumaan IACHE:n konferenssiin Englannissa 14.-19.6.2020.

 

§11 Matkalupa Frankfurt Musikmesse 2020

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan Esa Rättyälle osallistua Frankfurtin Musikmesse koulutustapahtumaan.

 

§12 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin

pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Anni Rantasuomelan, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri.

Ensimmäiseksi varahenkilöksi valittiin Elisa Majala ja toiseksi varahenkilöksi Tanja Ilvesluoto.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

§13 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti henkilöstöpalvelujen palvelusihteerin työsuhteen haettavaksi.

 

§14 Tiedottajan työsuhteen haettavaksi julistaminen määräajaksi 1.3.2020 – 30.9.2021, sijoituspaikka viestintäpalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi tiedottajan työsuhteen määräajaksi 1.3.2020 – 30.9.2021, sijoituspaikka viestintäpalvelut.

 

§15 Emäntä Sofia Rontin työsuhteen jatkaminen ajalle 1.3.2020-31.1.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Sofia Rontti palkataan kokoaikaiseksi emännän tehtäviin 1.3.2020 – 31.1.2021, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut, työntekopaikkana Juuman leirikeskus.

 

§16 Keittäjä Erja Määtän työsuhteen jatkaminen ajalle 1.3.2020-31.1.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Erja Määttä palkataan kokoaikaiseksi keittäjän tehtäviin 1.3.2020 – 31.1.2021, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut, työntekopaikkana Juuman leirikeskus.

 

§17 Seurakuntapastori Markku Palosaaren irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.

 

§18 Seurakuntasihteeri Arja Taskilan irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.

 

§19 Avustusten jakaminen

Päätti, että Yv-keräysvarojen seurakuntaosuus 20 % tai muut vastaavat avustukset pyritään jakamaan keräysvuoden tai seuraavan vuoden alkupuolella. Perustellusta syystä varat voidaan jakaa seuraavan vuoden loppuun mennessä.

 

§20 Ilmoitus ammattiliittojen luottamusmiehistä

                Merkittiin tiedoksi.

 

§21 Viranhaltijapäätökset

                Merkittiin tiedoksi.

 

§22 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 25.2.2020

 

§2 Ero luottamustoimesta, Kallio-Pulkkinen Soili

 

§4 Oulujoen kirkon pääurkujen peruskorjaus, rakentamispäätös ja

määräraha

 

§5 Vastaus valtuustoaloitteeseen Verkkomaksumahdollisuuden saamiseksi Oulun seurakuntayhtymän kirkkoihin

              Merkittiin tiedoksi.

 

§23 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 10.12.2019 päätösten täytäntöönpano

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi ja hyväksyi niiden täytäntöönpanon.

 

§24 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

 

§25 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

 

§ 26 Tietosuojavastaavien nimeäminen

Valmistelija yhtymäjohtaja Pekka Asikainen p. 040 772 6066

Aluekeskusrekisterin Veijo Koivula on 12.2.2020 päivätyllä kirjeellä perunut 2.1.2020 jättämänsä molemmat oikaisuvaatimukset. Oikaisuvaatimukset koskivat 19.12.2019 yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 238 § ja 246 §.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.12.2019 tietosuojavastaavista (238 §) seuraavaa:

---

Yhteinen kirkkoneuvosto

a) toteaa, että tietosuojavastaavan tehtävät sisältyvät ensisijaisesti aluekeskusrekisterijohtajan tehtäväkuvaukseen viran vaativuusluokan muuttuessa ylemmäksi,

b) päättää, että lakimies Kristiina Harjuautti toimii aluekeskusrekisterijohtajan lisäksi toisena tietosuojavastaavana. Viranhaltijat jakavat tehtäväsisällön keskenään siten, ettei tehtävän hoidossa muodostu esteellisyyksiä.

c) päättää, että Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa tietosuojavastaavapalvelun niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun aluekeskusrekisteriin (1.1.2020 Hailuoto, Kalajoki, Keminmaa, Kempele, Kolari, Lumijoki, Muhos, Pello, Posio, Siikalatva, Taivalkoski, Tervola, Tyrnävä, Utajärvi ja Ylitornio) sekä niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun IT-alueelle (1.1.2020 kaikki Oulun ITalueen seurakunnat kuuluvat OAKR:ään).

Palvelu tarjotaan maksullisena hintaan 5 senttiä per jäsen (läsnä oleva väestö edellisen vuoden viimeisenä päivänä).

Palvelu tarjotaan myös Iin seurakunnalle, joka kuuluu Oulun tuomiorovastikuntaan. Tämä päätös tehdään 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.

Vuoden 2020 aikana pyritään vaikuttamaan Kirkkohallitukseen ja kirkolliskokoukseen, jotta Kirkkohallitus ottaisi kokonaisvaltaisen vastuun seurakuntien tietosuojavastaavuudesta.

Yhtymäjohtajan asettama tietosuojatyöryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2020 loppuun ja jokainen Oulun yhtymän seurakunta ja yksikkö nimeää tietosuojan yhteyshenkilön.

---

Yhtymäjohtaja on käynyt neuvotteluja aluekeskusrekisterin johtaja Koivulan kanssa. He ovat päätyneet sopimukseen, jossa Koivulalle maksetaan vuoden 2019 osalta saman suuruinen erilliskorvaus kuin muillekin tietosuojavastaaville (Kristiina Harjuautti ja Pentti Pekkarinen) eli 130 € kuukaudessa. Tässä edetään yhtymäjohtajan aiempaan viranhaltijapäätökseen liittyvän esityksen mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.12.2019 (246 §) päättänyt, että Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan palkkaus määräytyy Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä 1/2020 vaativuusryhmä 701 mukaisesti, peruspalkka 4 273,24 euroa/kk 1.8.2019 alkaen. Tähän osapuolilla ei ole huomautettavaa.

Sen sijaan osapuolet ovat keskustelleet aluekeskusrekisterijohtajan tehtävänkuvauksen pääasiallisesta sisällöstä ja ehdottavat, että yhteinen kirkkoneuvosto voisi poistaa kohdan ”vastaa seurakuntayhtymän ja aluekeskusrekisterin jäsenseurakuntien tietosuojavastaavan tehtävistä”.

Kyseisestä tehtävästä maksettaisiin vuoden 2020 osalta erilliskorvausta joulukuun 19.12.2019 kokouksen päätöksen mukaisesti 130 € kuukaudessa. Summaan ei osapuolilla ole huomautettavaa.

Samalla pyydetään yhteistä kirkkoneuvostoa täydentämään yhteisen kirkkoneuvoston 19.12.2019 päätöstä ja nimeämään Kristiina Harjuautin ja Veijo Koivulan lisäksi tietohallintopäällikkö Pentti Pekkarisen yhdeksi tietosuojavastaavaksi. Kyseisestä tehtävästä maksettaisiin Pekkariselle vuoden 2020 osalta erilliskorvausta 130 € kuukaudessa. Tietosuojavastaavat määrittelevät tietosuoja-asioista yhtymäjohtajan johdolla siten, ettei tietosuojassa synny eturistiriitoja.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto:

a. muutti 19.12.2019 tekemäänsä päätöstä (246 §) poistamalla aluekeskusrekisterin johtajan tehtävänkuvauksesta kohdan ”vastaa seurakuntayhtymän ja aluekeskusrekisterin jäsenseurakuntien tietosuojavastaavan tehtävistä”.

b. päätti, että 19.12.2019 kokouksessa (238 §) nimeämästä tietosuojavastaavan tehtävästä maksetaan aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulalle vuoden 2020 osalta erilliskorvausta 130 € kuukaudessa.

c. täydensi 19.12.2019 tekemäänsä päätöstä (238 §) nimeämällä lakimies Kristiina Harjuautin ja aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan lisäksi tietohallintopäällikkö Pentti Pekkarisen yhdeksi tietosuojavastaavaksi.

Kyseisestä tehtävästä maksettaan Pekkariselle vuoden 2020 osalta erilliskorvausta 130 € kuukaudessa. Tietosuojavastaavat määrittelevät tietosuoja-asioista yhtymäjohtajan johdolla siten, ettei tietosuojassa synny eturistiriitoja.