Uutislistaukseen

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Haastekampanja kutsuu mukaan oululaisia yrityksiä ja yhteisöjä
Väsynyt isä neljän lapsen kanssa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Yhteisvastuukeräys tukee tänä vuonna vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Keräys käynnistyy sunnuntaina 2.2.2020 koko maassa ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka.

Oulun kirkoissa Yhteisvastuukeräys aloitetaan 2.2. messuissa. Kaikissa Oulun seitsemässä seurakunnassa järjestetään keräyksen aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Lipaskerääjiä voi nähdä myös kaduilla ja kauppojen edustoilla.

Tapahtumien ja tempausten lisäksi oululaiset kokoavat voimansa kaikkien seurakuntien yhteisen Sinä riität -haastekampanjan merkeissä. Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt haastetaan mukaan osallistumaan Yhteisvastuukeräyksen.

Kampanjaan voi ilmoittautua mukaan osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/yhteisvastuu ja haastaa samalla muitakin osallistumaan vanhemmuuden tukemiseen. Kampanja jatkuu huhtikuun loppuun saakka. 

Paikallinen keräystuotto lapsiperheiden auttamiseen

Monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea sekä huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki auttaa vanhempia ja tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla on haasteita arjessa.

40 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa. Kaikissa Oulun seitsemässä seurakunnassa paikallinen tuotto käytetään vanhemmuuden tukemiseen ja lapsiperheiden auttamiseen diakoniatyön kautta.

”Toivomme, että keräyksen aikana yhdessä toimien yhteistyö vanhemmuutta tukevien tahojen kanssa tiivistyy ja sitä kautta löydetään konkreettiset tavat käyttää paikallinen keräystuotto juuri niihin kohteisiin, jotka parhaiten tukevat alueella apua tarvitsevia perheitä”, kertoo Karjasillan seurakunnan diakoniatyöntekijä Marjukka Hamari.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. 

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.

27.1.2020 09.31