Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 10.12.

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 10.12.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 10.12. alkaen klo 18.00. Kokouspaikkana oli Pyhän Andrean kirkko, osoitteessa Sulkakuja 8.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä valmistelijalta tai esittelijältä.

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.


Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän strategian 2026 sekä toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 - 2022

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymälle uuden strategian.  Edellinen strategia on vuodelta 2013. Nyt valmistunut strategia viitoittaa Oulun seitsemän paikallisseurakunnan toimintaa vuosina 2020-2026. Oulun seurakuntayhtymän paikallisseurakunnat ovat Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakunnat. Strategiatyö aloitettiin toukokuussa ja strategiaa on viety eteenpäin vuoden 2019 aikana erilaisten kyselyiden ja toimintaympäristöanalyysin avulla.

Strategian tueksi on tehty viisi kyselytutkimusta, joissa on haastateltu eri tahoja luottamushenkilöistä lähtien. Mielikuvat Oulun seurakuntien toiminnasta ovat eri vastaajien keskuudessa pääasiassa myönteisiä. Oululaisille tehdyn kirkon tutkimuskeskuksen kyselyn mukaan yli puolella oululaisista on seurakunnasta myönteinen kuva (53%), neutraali (44%) ja vain kolme prosenttia koki seurakunnan kielteisenä.

Oulun seurakuntayhtymän visio on, että vuonna 2026 oululainen haluaa kuulua seurakuntaan. Seurakunta kohtaa jokaisen tavalla, joka vahvistaa luottamusta Jumalaan ja luo uutta toivoa elämään. Tähän päästään suunnittelemalla seuraavia toimintavuosia viiden strategisen toimenpiteen avulla: 1) Vahvistetaan hengellisyyttä ja arjen kristillisyyttä, 2) toimimalla vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen, 3) edistämällä ihmisten välistä yhteyttä vastakkainasettelun sijaan, 4) kutsumalla ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä, 5) kehittämällä toimintaa ja hyödyntämällä uusia teknologisia ratkaisuja.

Vuoden 2020 talousarvio

Toimintakulut ovat 33 milj. euroa, jossa on kasvua vuoteen 2019 verrattuna 2 %. Vuonna 2020 alijäämä on 0,1 milj. euroa. Vuonna 2018 alijäämä oli 52 916 euroa. Investoinnit ovat vuosina 2020-2022 yhteensä 18,4 milj. euroa. Suurimmat hankkeet ovat Intiön kappelin peruskorjaus, 5,6 milj. euroa, Pyhän Tuomaan kirkon peruskorjaus, 4,2 milj. euroa, Merenranta-leirikeskuksen rakentaminen Haukiputaan Isoniemeen, kustannusarvio 3 milj. euroa ja Yli-Iin toimitilat 1 milj. euroa. Vuonna 2020 investointikulut ovat 5,2 milj. euroa.

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 30 milj. euroa. Verotulot ovat laskeneet vuosittain keskimäärin 1 prosenttia (300 000 euroa).

Työntekijämäärä on laskenut 21 hengellä vuodesta 2016. Vuonna 2020 työntekijöitä on 349. Uusia työntekijöitä ei palkata, ellei palkkaan saada rahoitusta muualta.

Lisätietoja:

Oulun seurakuntayhtymä yhtymäjohtaja Pekka Asikainen,  pekka.asikainen@evl.fi, p. 040 772 6066

Oulun seurakuntayhtymä talousjohtaja Arja Ahonen,  arja.ahonen@evl.fi, p. 040 502 0108

 

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 10.12. asiat ja päätökset

Huom. katso liitteet  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko

73  Oulun seurakuntayhtymän strategia 2026

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.      kävi keskustelun yhtymäjohtajan strategiaesityksen jälkeen lausuntojen pohjalta muokatusta strategialuonnoksesta sekä

2.     hyväksyi Oulun seurakuntayhtymän uudeksi strategiaksi ”Sinun tähtesi! Oulun seurakuntayhtymän strategia 2026”.

74  Talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.  hyväksyi Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 -  2022

2.  hyväksyi   investointisuunnitelman 2020 - 2022.
Investointien kustannusarvio on sitova. Investointimenoiksi luokitellaan perusparannusmenot sekä hankinnat ja hankeryhmät, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan, 15 000 euroa (alv 0) sekä suuret korjausmenot, 150 000 euroa (alv 0). Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä;

3.   hyväksyi henkilöstösuunnitelman 2020 - 2022, johon sisältyvät seuraavat muutokset:

3.1.  Uudet virat/työsuhteet

Diakonian määräaikainen 1.1. – 31.12. 2020, osa-aikainen 50% virka, sijoituspaikka Tuiran seurakunta

Diakonian määräaikainen 1.1. – 31.12. 2020, osa-aikainen 50 % virka, Hoksauta minut hanke, sijoituspaikka Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri

HR-koordinaattorin virka 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka henkilöstöpalvelut

Seurakuntapastorin virka 1.1.2020 alkaen, Oulujoen seurakunta

3.2.  Lakkautettavat virat/täyttämättä jätettävät työsuhteet
Kappalaisen virka 1.1.2020, Oulujoen seurakunta
Seurakuntapastorin virka, Tuiran seurakunta
Seurakuntasihteerin työsuhde 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka Oulunsalon seurakunta

Henkilöstöpalvelusihteerin työsuhde 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka henkilöstöpalvelut

3.3. Muutokset työsuhteissa

Seurakuntasihteerin työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka Oulujoen seurakunta

3.4. Nimikemuutokset

Lapsi-ja perhetyön sihteerien virkanimikkeen muuttaminen perhetoiminnanohjaajan virka nimikkeeksi 1.1.2020 alkaen; Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta, Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta, Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta, Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta, Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Palvelusihteerin nimikkeen muuttaminen pääkirjanpitäjän nimikkeeksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka talouspalvelut

Taloussuunnittelijan nimikkeen muuttaminen konsernin kirjanpitäjän nimikkeeksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka talouspalvelut

Tiedottajan nimikkeen muuttaminen viestintäasiantuntijan nimikkeeksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka viestintäpalvelut

3.5.  Merkitsi tiedoksi

Kansainvälisen työn pastori, virkapaikan muutoksen 1.1.2020

3.6. Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman säästösuunnitelman toteuma

75  Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 -2022

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahastojen talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- taloussuunnitelman 2020 - 2022.

76  Haukipudas kiinteistötunnus 564-410-167-0, kaavayksikkö 564-120-2011-8, Kappelitie 4, myynti

Yhteinen kirkkovaltuusto

1.      päätti tehdä kiinteistökaupan kiinteistötunnus 564-410-167-0, kaavayksikkö 564-120-2011-8;

2.     valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä

3.     päätti alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

77  Oulujoen hautausmaan laajennus, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha

Yhteinen kirkkovaltuusto

·       hyväksyi Oulujoen hautausmaan laajentamisen toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion 430.000 euroa (sis. alv 24 %) ja

·       teki rakentamispäätöksen ja myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 430.000 euroa (sis. alv 24%).

78   Testamentilla saatujen kiinteistöosuuksien myynti

Yhteinen kirkkovaltuusto  hyväksyi ko. kiinteistöosuuksien kaupan ja päätti alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi sekä valtuutti tuomiorovastin allekirjoittamaan kauppakirjan.

79  Valtuustoaloite: "Uskalla sanoa ei -päihteille"

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen vastauksena aloitteeseen.

80  Ilmoitusasiat

81  Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä valitusosoituksen antaminen

11.12.2019 12.44