Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 28.11.

29.11.2019 08.03

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 28.11.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 28.11. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä valmistelijalta tai esittelijältä. 

Asiat:             

§ 200                 Caritas-Säätiön ajankohtaiskatsaus

Merkittiin tiedoksi

§ 201                 Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän strategia 2026

Käsittelyssä tehtiin joitakin muutoksia. Strategia päätettiin lähettää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

§ 202                 Hautauspalvelumaksut 1.1.2020 alkaen

Vahvistettiin hautauspalvelumaksut esityslistassa olevan esityksen mukaisesti.

§ 203                 Hautojen hoitohinnat 1.1.2020 alkaen.

Vahvistettiin hautojen hoitohinnat esityslistassa olevan esityksen mukaisesti.

§ 204                 Talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

Yhteinen kirkkoneuvosto
 
​1. päätti, että jatketaan talouden turvaamistoimenpiteitä kiinteistöjä ja toimintakuluja vähentämällä, henkilöstösuunnittelulla sekä yhteistyöllä seurakuntien ja palveluyksiköiden välillä;​

​2. päätti esittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022;​

​3. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Investointisuunnitelman 2020- 2022. Investointien kustannusarvio on sitova. Investointimenoiksi luokitellaan perusparannusmenot sekä hankinnat ja hankeryhmät, joiden​arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan, 15 000 euroa (alv 0) sekä suuret korjausmenot, 150 000 euroa (alv 0). Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä;​

​4. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Henkilöstösuunnitelman 2020 - 2022, johon sisältyvät seuraavat muutokset:​

​4.1. Uudet virat/työsuhteet​

​Diakonian määräaikainen 1.1. – 31.12. 2020, osa-aikainen 50% virka, sijoituspaikka Tuiran seurakunta​

​Diakonian määräaikainen 1.1. – 31.12. 2020, osa-aikainen 50 % virka, Hoksauta minut hanke, sijoituspaikka Oulun tuomiokirkkoseurakunta​

​Palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri​

​HR-koordinaattorin virka 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka henkilöstöpalvelut​

​Seurakuntapastorin virka 1.1.2020 alkaen, Oulujoen seurakunta​

​4.2. Lakkautettavat virat/täyttämättä jätettävät työsuhteet Kappalaisen virka 1.1.2020, Oulujoen seurakunta Seurakuntapastorin virka, Tuiran seurakunta​

Seurakuntasihteerin työsuhde 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka Oulunsalon seurakunta​

​Henkilöstöpalvelusihteerin työsuhde 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka henkilöstöpalvelut​

4.3. Muutokset työsuhteissa​

​Seurakuntasihteerin työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka Oulujen seurakunta​

​4.4. Nimikemuutokset​

​Lapsi-ja perhetyön sihteerien virkanimikkeen muuttaminen perhetoiminnanohjaajan virkanimikkeeksi 1.1.2020 alkaen; Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta​; Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta; Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta; Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta; Lapsi- ja perhetyön sihteeri, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta​

​Palvelusihteerin nimikkeen muuttaminen pääkirjanpitäjän nimikkeeksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka talouspalvelut​

​Taloussuunnittelijan nimikkeen muuttaminen konsernin kirjanpitäjän nimikkeeksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka talouspalvelut​

​Tiedottajan nimikkeen muuttaminen viestintäasiantuntijan nimikkeeksi 1.1.2020 alkaen, sijoituspaikka viestintäpalvelut​

​4.5. päätti merkitä tiedoksi​

​Kansainvälisen työn pastori, virkapaikan muutos 1.1.2020​

​Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman säästösuunnitelman toteuma​n.

​Seurakuntaneuvostoille  päätettiin varata tilaisuus kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaisen lausunnon antamiseen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen, joka pidetään 10.12.2019​

§ 205                 Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 -2022

Päätettiin esittää hautaishoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2020 yhteiselle kirkkovaltuustolle.

§ 206                 Haukipudas kiinteistötunnus 564-410-167-0, kaavayksikkö 564-120-2011-8, Kappelitie 4, myynti

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1.päättää tehdä kiinteistökaupan kiinteistötunnus 564-410-167-0, kaavayksikkö564-120-2011-8;

2.valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä

3.alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§ 207                 Testamentilla saatujen kiinteistöosuuksien myynti

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

•hyväksyy esityslistalla mainittujen kiinteistöosuuksien kaupan ja alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi sekä valtuuttaa tuomiorovastin allekirjoittamaan kaupan.

§ 208                 Oulujoen hautausmaan laajennus, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha

Hyväksyttiin Oulujoen hautausmaan laajentamisen toteutussuunnitelmat, kustannusarvio 430 000 euroa (sis. alv 24 %)

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
•hyväksyy Oulujoen hautausmaan laajentamisen toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion 430 000 euroa (sis. alv 24 %) ja
•tekee rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 430 000 euroa (sis. alv. 24 %)

§ 209                 Yli-Iin kirkonkylän hautausmaan aidan uusiminen

Hyväksyttiin Yli-Iin kirkonkylän hautausmaan aidan uusiminen esityslistassa olevan esityksen mukaisesti.

§ 210                 Hautausmaakatselmusraportti 2019

Merkittiin tiedoksi.

§ 211                 Työterveyshuoltopalvelujen hankinta 1.3.2020 – 28.2.2022

Päätettiin jatkaa voimassa olevaa työterveyspalvelusopimusta kahden vuoden optiokaudella 1.3.2020 - 28.2.2022.

§ 212                 Taloussuunnittelija Seija Saaren irtisanoutuminen ja kirjanpitäjän pysyväisluonteisen työsuhteen auki julistaminen

Merkittiin tiedoksi Seija Saaren irtisanoutuminen. Hyväksyttiin kirjanpitäjän työsuhteen auki julistaminen.

§ 213                 Johdon sihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana yhtymän johto

Työsuhteeseen valittiin Päivi Saari, sijoituspaikkana yhtymän johto. Varalle valittiin Marjo-Riitta Törmänen.

§ 214                 Kiinteistönhoitajan pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Työsuhteeseen valittiin Marko Kossi, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut.

§ 215                 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

Työsuhteeseen valittiin Essi Pelto, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri.

§ 216                 Kansainvälisen työn pastorin viran siirto

Päätettiin että kansainvälisen työn pastorin sijoituspaikka on Oulun tuomiokirkkoseurakunta 1.1.2020 alkaen.

§ 217                 Sairaalasielunhoitaja Hannele Lusikan irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.

§ 218                 Emäntä Seija Heikkisen irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi

§ 219                 Perheneuvoja Tuomo Kinnunen sivutoimilupahakemus

Päätettiin myöntää sivutoimilupa.

§ 220                 Luottotappiot

Hyväksyttiin 37 827,40 euron luottotappiot poistettavaksi saatavista.

§ 221                 Valtuustoaloite: Verkkomaksumahdollisuuden saamiseksi Oulun seurakuntayhtymän kirkkoihin

Päätettiin lähettää valtuustoaloite talouspalveluille valmisteltavaksi.

§ 222                 Valtuustoaloite: "Uskalla sanoa ei -päihteille"

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1. merkitä asettamansa työryhmän lausunnon tiedoksi

2. kehottaa seurakuntia kartoittamaan alueillaan sijaitsevien peruskoulujen kanssa mahdollisuutta järjestää (yhteistyössä koulu, Oulun kaupungin nuorisopalvelut ja seurakunnan nuorisotyö) Uskalla sanoa ei päihteille - toimintamallin mukaista opetusta laajennetun 7-luokkien ryhmäyttämismallin yhteydessä sekä

3. antaa tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen yhteiselle kirkkovaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

§ 223                 Seurakuntatyön erityispalvelujen rippikoulusuunnitelma

Merkittiin tiedoksi.

§ 224                 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.

§ 225                 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 5.11.2019 päätösten täytäntöönpano

§ 226                 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.12.2019

§ 227                 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§ 228                 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen