Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 17.10.

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 17.10.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 17.10. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 


Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 17.10.2019:


§ 175 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat


§ 176  Strategia 2026 palautekeskustelu


-          käytiin palautekeskustelu


§ 177  Johdon sihteeri Päivi Juntusen irtisanoutuminen


-          merkittiin tiedoksi


§ 178  Johdon sihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen


-          päätettiin julistaa haettavaksi


§ 179  Johdon sihteerin työsuhteen hoitaminen


-          päätettiin palkata Soili Koivikko johdon sihteerin sijaiseksi kunnes työsuhde täytetään pysyväisluonteisesti


§ 180  Hankehakemus ”Ajassa: Pyhän Olavin Pyhiinvaellus – Tervareitti"


-          merkittiin tiedoksi


§ 181  Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020


-          päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tuloveroporosentiksi vahvistetaan 1,30 % vuodelle 2020


§ 182  Luottamushenkilöiden kokouspalkkio- ja matkustussäännön päivittäminen


-          päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy luottamushenkilöiden kokouspalkkio- ja matkustussäännön, Sääntö tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.


§ 183   Edustus Takuusäätiön valtuuskunnassa


-          päätettiin nimetä seurakuntayhtymän edustajaksi valtuuskuntaan vuosiksi 2020 – 2022 lapsi- ja perhetyön diakoni, diakoniatyön erityispalvelujen esimies Kari Rekilä, varajäseneksi henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho.


§ 184  Työterveyshuoltopalvelujen hankinta 1.3.2020 – 28.2.2022


-          palautui valmisteluun


§ 185  Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän johtokuntien johtosääntö


-          päätettiin esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy muutosesityksen johtokunnan päätöksen mukaisesti


§ 186   Aluekeskusrekisterin johtajan palkkauksen määrittäminen


-          palautui valmisteluun


§ 187   Kehitysvammaistyön pastori Risto Tabellin irtisanoutuminen


-          merkittiin tiedoksi


§ 188   Kehitysvammaistyön pastorin määräaikaisen 1.1.2020 – 31.12.2022 viran auki julistaminen


-          päätettiin julistaa haettavaksi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2022


§ 189   Sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi julistaminen


-          päätettiin julistaa haettavaksi


§ 190   Perheneuvoja Johanna Siiran sivutoimilupahakemus


-          myönnettiin sivutoimilupa ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020


§ 191   Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen rippikoulusuunnitelma


-          palautui valmisteluun


§ 192   Valtuustoaloite: "Uskalla sanoa ei -päihteille"

 
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi nuorisotyönohjaajista koostuvan työryhmän valmistelemaan lausunnon kyseessä olevasta aloitteesta. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin erityisnuorisotyönohjaaja Anja Saukkomaa sekä jäseniksi nuorisotyönohjaajat Maire Kuoppala, Tarja Kainulainen ja Jouni Heikinheimo. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa seurakuntien vastaavanlaisia ryhmäytymistoimintoja sekä antaa lausunto aloitteesta 18.11.2019 mennessä.
 

18.10.2019 08.17