Seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa ohjaa eettisyys

8.8.2019 14.25

Oulun seurakuntayhtymän sijoitusohjeet on päivitetty eettisen ja maltillisen sijoittamisen periaatteiden mukaisiksi. Sijoitustoiminnassa pyritään jatkossa huomioimaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi uudet sijoitusohjeet kokouksessaan 25.4.2019. Edelliset sijoitusohjeet olivat vuodelta 2001.

– Sijoitustoiminta tukee seurakuntayhtymän toimintaa, ja vastuullisuus on siinä tärkeää, koska toimimme lahjoitusvaroin. Sijoitusohjeiden päivittämisellä pyrimme varmistamaan, että kirkon toimintaa on tässä kaupungissa vielä sadan vuoden päästäkin, Oulun ev.lut seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikainen kertoo.

Seurakuntayhtymän omaisuudenhoitoa säädellään kirkkolaissa sekä yhtymän eri ohjeissa ja säännöissä. Niiden mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi esimerkiksi kirkkolain 15 luvussa on säädetty, että ”omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten”.

Jatkossa yhtymän sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Varojen hoidossa noudatetaan pitkäaikaista, maltillista sijoittamista ja varojen hajauttamista. Siinä seurakuntayhtymä käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden tulee noudattaa eettisen sijoittamisen periaatteita.

– Varmistamme, että valitsemamme sijoittajat ovat joko Finsif ry:n jäseniä tai ovat allekirjoittaneet UNPRI:n vastuullisten sijoittamisen periaatteet. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että varoillamme ei tueta esimerkiksi asekauppaa tai aikuisviihdettä, Asikainen sanoo.

Oulun seurakuntayhtymällä on osake- ja rahastosijoituksia, metsävarallisuutta ja kiinteistösijoituksia. Sijoitusohjeet koskevat niistä ainoastaan osake- ja rahastosijoituksia.

Yhtymä on järjestänyt uusien sijoitusohjeiden pohjalta eri pankkien ja pankkiiriliikkeiden kesken tarjouskilpailun. Sen tuloksena aiempien seitsemän toimijan tilalle on valittu kolme toimijaa, joiden kanssa allekirjoitetaan sopimukset alkusyksystä 2019. He saavat hoidettavakseen yhteensä noin 27 miljoonan sijoitusomaisuuden.

Yhtymän sijoitustoimintaa ohjaa yhteinen kirkkoneuvosto. Sen ohjesäännöllä voidaan siirtää sijoitustoimintaan liittyvää toimivaltaa viranhaltijoille.

« Uutislistaukseen