Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 13.6.

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 13.6.2019

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 13.6. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.  Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi, p. 040 510 2836, sakari.korpi@evl.fi

 

Yhteisen kirkkoneuvoston 13.6.2019 päätökset

§ 120 - Ei julkinen hankinta-asia: Seurakuntayhtymän sijoitettavien varojen varainhoitajien valinta


§ 121 - Ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten (1 liite)


Hyväksyttiin esityslistalla esitetyt Talousarvion 2020 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 laatimisohjeet.


§ 122 - Pateniemenrannan toimitilat, hankesuunnittelutyöryhmän asettaminen


Yhteinen kirkkoneuvosto 
 
1. asetti Pateniemenrannan toimitilat -hankesuunnittelutyöryhmän. Puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistöjohtaja. Jäseniksi nimettiin kirkkoherra Niilo Pesonen, työntekijöiden edustajaksi Heli Mattila, kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi Jari Heikkilä ja sihteeriksi kiinteistösihteeri;


2. yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi työryhmään nimettiin Pirjo Pyörälä


3. päätettiin, että Koskelan seurakuntatalon 1.kerroksen tilat siirretään yhteiskäytöllisiksi juhlatiloiksi. 2.kerroksen tilat säilyvät Tuiran seurakunnan toimitiloina.

 

§ 123 - Emännän pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen
 
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi emännän työsuhteen, sijoitus- paikkana kiinteistöpalvelut.


§ 124 - DOM-Second Handin avustavan työntekijän palkkaaminen, Nina Ståhlberg


Päätettiin palkata Nina Stahlberg DOM Second Handin nuorisotyön avustajaksi osa- aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko) ajalle 1.7.-31.12.2019, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.


§ 125 - Viranhaltijapäätökset (4 kpl)


Merkittiin tiedoksi


§ 126 - Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat


Ei ollut


§ 128 - DOM-Second Handin avustavavan työntekijän palkkaaminen, Nikula Mirjami
 
Päätettiin palkata Mirjami Nikula DOM Second Handin nuorisotyön avustajaksi osa- aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko) ajalle 1.7.–31.12.2019, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.

 

§ 129 - Keittäjä Elvi Kivilahden irtisanoutuminen


Merkittiin tiedoksi


§ 130 - Kiinteistöjohtajan tehtävänkuvauksen päivittäminen ja palkantarkistus
 
 
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi palkkatyöryhmän esityksestä 
 
 
1. kiinteistöjohtajan päivitetyn tehtävänkuvauksen
 
 
1. kiinteistöjohtaja Jaana Valjuksen peruspalkan tarkistuksen 300 euroa 18.2.2019 alkaen, vähennettynä kiinteistöjohtajalle maksettu erityisperusteinen palkanosa 248,00 euroa ajalta 18.2.2019 – 30.6.2019.
 
 
1. kiinteistöjohtaja Jaana Valjuksen peruspalkan tarkistuksen 200,00 euroa/kk 1.4.2020 alkaen, jolloin kiinteistösijoitusyhtiöistä ei enää makseta hallinnollisia palkkioita.

 

§ 131 - Talousjohtajan tehtävänkuvauksen päivittäminen ja palkantarkistus

 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi palkkatyöryhmän esityksestä 
1. talousjohtajan päivitetyn  tehtävänkuvauksen
 
1. talousjohtaja Arja Ahosen peruspalkan tarkistuksen 500 euroa 1.6.2019 alkaen.

17.6.2019 10.00