Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 7.5.

8.5.2019 07.57

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 7.5.2019

 
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 7.5.2019 kello 19 alkaen Keskustan seurakuntatalossa (Isokatu 17). Kokouksen esityslista ja liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.
  
Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836 sakari.korpi@evl.fi   
 

Yhteisen kirkkovaltuuston esityslista 7.5.2019 kokoukseen:
 
§ 33 - Kokouksen osallistujat ja järjestäytymisasiat
§ 34 - Seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan osa-aikaisen, määräaikaisen viran täyttö 31.12.2024 saakka


Yhteinen kirkkovaltuusto

valitsi seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan osa-aikaiseen (70%), määräaikaiseen virkaan valitaan 31.12.2024 saakka haastattelumuistioon kirjatuin perustein kappalainen, TL Jouko Lankinen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut
 

§ 35 - Osa-aikaisen, määräaikaisen diakonian viran perustaminen ajalle 1.6.2019-31.12.2019, Hoksauta minut –hanke
 
Yhteinen kirkkovaltuusto  

1. päätti perustaa Oulun seurakuntayhtymään osa-aikaisen (50 %), määräaikaisen diakonian viran ajalle 1.6.2019 – 31.12.2019. Viran sijoituspaikkana on Oulun  tuomiokirkkoseurakunta.

 
1. päätti, että henkilöstökulut maksetaan Oulun tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivaroista (Pentti Risma).

 
§ 36 - Ilmoitusasiat
§ 37 - Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä valitusosoituksen antaminen