Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 25.4.

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 25.4.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 25.4. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi, p. 040 510 2836, sakari.korpi@evl.fi

 

Esityslista ja päätökset

§ 76  Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat
§ 77 Oulun seurakuntayhtymän strategiaprosessi 2019

Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja hyväksyi strategiaprosessin aikataulutuksen uuden strategian laatimiseksi. Kts. Esityslista


§ 78  Oulun seurakuntayhtymän sijoitusohjeet

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi sijoitusohjeet. Kts. Esityslista.


§ 79 Sijoitusraportti 31.3.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi sijoitusraportin tiedoksi.


§ 80 Edustajat Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokouksiin 2019 - 2020

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokousedustajat.


§ 81 Seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan osa-aikaisen, määräaikaisen viran täyttö 31.12.2024 saakka

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan osa-aikaiseen (70%), määräaikaiseen virkaan valitaan 31.12.2024 saakka haastattelumuistioon kirjatuin perustein kappalainen, TL Jouko Lankinen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. Koeaika 6 kuukautta.


§ 82 Perheneuvojan määräaikaisen viran täyttö ajalle 1.4.2019 – 31.12.2022

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän määräaikaiseen perheneuvojan virkaan ajalle 1.4.2019 – 31.12.2022 Tuomo Kinnusen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. Ei koeaikaa.


§ 83 Kirkkopäiväkoordinaattorin määräaikaisen viran täyttö ajalle 1.8.2020 – 30.6.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän määräaikaiseen kirkkopäiväkoordinaattorin virkaan ajalle 1.8.2020 – 30.6.2021 kirkkoherra Petri Satomaan, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.


§ 84 Osa-aikaisen, määräaikaisen diakonian viran perustaminen ajalle 1.6.2019-31.12.2019, Hoksauta minut –hanke
 
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
•se perustaa Oulun seurakuntayhtymään osa-aikaisen (50 %), määräaikaisen diakonian viran ajalle 1.6.2018 – 31.12.2019.  Viran sijoituspaikkana on Oulun tuomiokirkkoseurakunta.
•henkilöstökulut maksetaan Oulun  tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivaroista (Pentti Risma).

 
§ 85 Siivooja Kerttu Viittasen irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi


§ 86 Virkamatkat Saksan kirkkopäiville 2019

Yhteinen kirkkoneuvosto

1.antaa luvan viestintäjohtaja Sakari Korvelle ja yhtymäjohtaja Pekka Asikaiselle osallistua Saksan kirkkopäiville 19.-23.6.2019
2.maksaa matka- ja majoituskulut edellä mainitun mukaisesti sekä
3.toteuttaa ko. matka virkamatkana.

§ 87 As Oy Valurinkulma, huoneisto-osakkeiden myynti
 
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myydä ostajille Riku Eskelinen ja Maria Alexaki Asunto Oy Valurinkulma
-nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot 109850-118438, jotka oikeuttavat 3 h + k -suuruiseen huoneistoon osoitteessa Kurkelankuja 8 C 16, 90230 Oulu, pinta-ala yhtiöjärjestyksen mukaan 78,5 m2, velaton kauppahinta 80.000 euroa.

Valtuutettiin yhtymäjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja.
 

§ 88 Käyttökorvaukset ja maksut sekä leirikeskushinnasto 1.5.2019 alkaen (2 liitettä)

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti esityslistalla olevat käyttökorvaukset, maksut ja hinnastot 1.5.2019 alkaen. Kts. esityslista.


§ 89 Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku Oulun sankarihautausmaalla 19.5.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edustajansa seppeleenlaskun.

§ 90 Viranhaltijapäätökset (1 liite)

Merkittiin tiedoksi

§ 91 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 19.3.2019 päätösten täytäntöönpano
§ 92 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.5.2019
§ 93 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat
§ 94 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

29.4.2019 08.42