Uutislistaukseen

Oulun seurakuntien uusi sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön 22.3.

Ennakkoilmoittautumiset siirtyvät osaksi Oulun seurakuntien uutta sähköistä asiointipalvelua 22.3.2019 alkaen.

Joihinkin seurakunnan tapahtumiin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Näitä ovat esimerkiksi leirit, osa ryhmätoiminnasta, rippikoulu sekä jotkut yksittäiset erityistilaisuudet. 

Ennakkoilmoittautumiset siirtyvät osaksi Oulun seurakuntien uutta sähköistä asiointipalvelua 22.3.2019 alkaen. Suurin muutos entiseen on sähköinen tunnistautuminen: Vastaisuudessa asiakas ohjataan suomi.fi-palveluun, josta henkilötiedot varmistetaan pankkitunnusten avulla. Tämän jälkeen asiakas tekee itselleen tunnuksen ja salasanan, joita hän käyttää myös jatkossa asioidessaan tässä uudessa Oulun seurakuntien asiointipalvelussa.

Suomi.fi-tunnistautumisesta vastaa Väestörekisterikeskus. Kyseessä on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen henkilöllisyyden varmistuskanava, ja se mahdollistaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen, turvallisen henkilötietojen käsittelyn.

Jotkut ilmoittautumista edellyttävät tapahtumat ovat ilmaisia, toisissa on osallistumismaksu – mahdollinen maksullisuus käy ilmi tapahtumatiedoista. Maksaminen voi jatkossa tapahtua heti ilmoittautumisen yhteydessä tai esimerkiksi sen jälkeen, kun tapahtumaan tai toimintaan mukaan pääsy on varmistunut. Joissakin tilanteissa, kuten leiririppikouluissa, maksaminen tapahtuu vasta ryhmäjakojen vahvistuttua ja lähempänä leirin aloitusta.

Omilla asiointipalvelun tunnuksilla voidaan jatkossa seurata omia ilmoittautumisia, perua niitä sekä tarkastella maksamiseen liittyviä tapahtumia.

Tietoa tapahtumista ja toiminnasta löytyy osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

7.3.2019 08.17