Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 12.2.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli 12.2.2019 kello 18 alkaen.  Kokouksen esityslista ja liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsitellystä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.  
 


Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 12.2.2019 kokouksessa


§16 Kokouksen osallistujat ja järjestäytymisasiat

 

17 Arvioinnin ja hallinnon johtokunnan asettaminen

Yhteinen kirkkovaltuusto asetti arvioinnin ja hallinnon johtokunnan vuosiksi 2019 – 2020:

 

KATSE Ilkka Yliniemi, pj,  Tuira ­ ­                       varajäsen Hannu Kuparinen Oulujoki

KPP Sanna Rehu, Haukipudas                          varajäsen Pekka Kujala Haukipudas

ESLI Marja-Liisa Karttunen, Tkko                     varajäsen Teija Salmi Tuira

TS Sirkka-Liisa Myllylä, Tkko                             varajäsen Kirsti Fiskaali Tuira

ESLI Hannu Liljamo, Haukipudas                     varajäsen Veijo Väänänen Kiiminki

KPP Antti Korkiakoski, Oulunsalo                    varajäsen Pekka Tahkola Oulunsalo

KATSE Hannu Tarvas, Oulujoki                         varajäsen Marja Miettunen  Karjasilta

 

YKN:N edustaja KPP:ltä.

 

§18 Hautaustoimen johtokunnan asettaminen

Yhteinen kirkkovaltuusto asetti hautaustoimen johtokunnan vuosiksi 2019 - 2020.

 

TS Pertti af Hällström,  pj,  Tuira                     varajäsen Antti Holma  Haukipudas

ESLI Mauno Sipola, Haukipudas                      varajäsen Mika Alila   Oulujoki

KPP Leena Ruonakangas, Kiiminki                   varajäsen Timo Heikkilä Tuira

KATSE Terttu Isohookana, Haukipudas          varajäsen Seija Torvela Haukipudas

KPP Mirja Savolainen, Tkko                              varajäsen Kaisu Kortesalmi Kiiminki

ESLI Ada Vesenterä, Oulujoki                           varajäsen Jarmo Komulainen Tuira

ESLI Arto Kouri, Kiiminki                                   varajäsen Mervi Lepojärvi  Karjasilta

YKN:N  edustaja KATSE:lta

 

Johtokuntaan kutsutaan pysyväksi asiantuntijaksi Kaarina Niskala.

 

 

§19 Kiinteistötoimen johtokunnan asettaminen

Yhteinen kirkkovaltuusto asetti kiinteistötoimen johtokunnan vuosiksi 2019 - 2020.

 

KPP Jari Heikkilä, pj , Tuira                                varajäsen Matti Lääkkö  Oulunsalo

ESLI  Esa Kauppi, Oulujoki                                 varajäsen Marko Saxholm   Oulunsalo

KATSE Suvi Helanen, Oulunsalo                       varajäsen Elina Saine  Tuira

KPP Kyösti Asikainen, Karjasilta                       varajäsen Pauliina Haukipuro Tuira

ESLI Leena Kuha, Karjasilta                               varajäsen Liisa Lahti Karjasilta

KATSE Jarmo Husso, Tkko                                 varajäsen Jari Laru Kiiminki

KPP Inkeri Aitto-Oja  Haukipudas                 varajäsen Antti Berg Kiiminki

>>YKN:N  edustaja ESLI:ltä

 

 

§20 Seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan asettaminen

 

Yhteinen kirkkovaltuusto asetti seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan vuosiksi 2019 - 2020.

 

ESLI *Marjo Kemppainen, pj*, Tkko               varajäsen Mervi Lepojärvi   Karjasilta

KPP Juhani Pitkälä, Tkko                                   varajäsen Anna-Maria Raatikainen Tkko

TS Sisko Kuumola-Liimatta, Karjasilta             varajäsen Martti Hannula Karjasilta

KATSE Kaarina Pajulampi, Oulujoki                 varajäsen Pirjo Bastman Oulujoki

ESLI Roy Matsson, Tuira                                   varajäsen Hannu Rahikainen Tkko

KPP Hannele Kurkela, Oulunsalo                    varajäsen Päivi Tuomivaara  Karjasilta

KATSE Kalle Pyky, Kiiminki                                varajäsen Mikko Jämsä  Oulujoki

> >YKN:N edustaja TS:ltä

 

§21 Ilmoitusasiat

Aloite. Aloite: Valtuutettu Hannu Tarvas: Selvitys ilmastonmuutoksen torjunnasta Oulun seurakuntayhtymässä.

 

§22 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä valitusosoituksen antaminen

 

Julkaistu 12.2.2019

12.2.2019 18.47